دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی اثر فراسنج های آب و هوایی بر عملکرد دفاعی نیروهای نظامی؛ مطالعه موردی: استان خوزستان

محمدرضا باعقیده؛ رسول سروستان

دوره 28، شماره 110 ، شهریور 1398، ، صفحه 181-193

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.36622

چکیده
  امروزه شکی نیست که یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده پیروزی و شکست نیروهای نظامی در یک صحنه نبرد واقعی را بایستی شناخت کامل آب وهوا و تأثیر فراسنج‌های آب و هوایی بر جابجایی نیروها، پرواز جنگنده‌ها، حرکت ناوگان‌های دریایی، حمل و نقل تجهیزات سنگین و عملکرد سلاح‌ها دانست.در این پژوهش تلاش شده است اثر فراسنج‌های آب و هوایی بر عملکرد ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات بارندگی و شاخص خشکی یونپ در پهنه های آب و هوایی غرب و شمال غرب ایران

تقی طاوسی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 85-96

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31475

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی روند تغییرات بارندگی و شاخص خشکی یونپ در گستره غرب و شمال غرب ایران است. به منظور طبقه بندی آب و هوا، بررسی تغییرات مقدار بارندگی، ضریب خشکی در پهنه‌های آب و هوای غرب و شمال غرب ایران از آزمون معناداری من کندال و شاخص برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) استفاده شده است. در این راستا، عناصر آب و هوایی دما و بارندگی ...  بیشتر

زمینه های دگرگونی مباحث بیابان زایی

تقی طاووسی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 104-112

چکیده
  مباحث بسیار زیادی، پیرامون مفهوم بیابان‌زایی به عنوان یک فرایند تخریب کننده‌ای که مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد‌، انجام شده است. منازعه بنیادی و مداوم هم بر سر وجود واقعی بیابان‌زایی و همچنین چگونگی تعریف کردن، اندازه گیری و ارزیابی آن وجود دارد. در اینجا بیشتر از بازنگری ساده‌ی سیر تکاملی این مباحث، ...  بیشتر

روند تغییر و تحولات اقلیم ‏شناسى دیرینه تا امروز

مهرداد حسینی؛ ناصر ملکی؛ فرخ مطلبی فر

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 86-90

چکیده
  یکى از بنیادى‏ ترین و اساسى‏ ترین عوامل در ساختار سیاره زمین اقلیم و آب و هوا است. تردیدى نیست که بشر و موجودات زنده و مظاهر حیات در کره زمین متأثر از شرایط اقلیمى و پدیده ‏هاى جوّى است. توزیع نامناسب خشکى و آب، عرض‏ هاى جغرافیایى مختلف، عبور سیستم هاى جوّى، ارتفاعات و بلندى‏ هاى پوشیده از برف و یخ، صحارى خشک بدون آب و علف، جنگل ...  بیشتر

جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور

علی اکبر رسولی؛ مسعود مینائی؛ محمود داوودی

دوره 16، شماره 61 ، اردیبهشت 1386، ، صفحه 43-46

چکیده
  استفاده از داده ‏هاى سنجش از دور با مثال از جهان کوه دماوند (5671 متر) در رشته کوه البرز ایران به وضوح نشان داده شده است. به چندین نوع داده ماهواره‏ اى نیاز بود تا انجام کار پیچیده تک نگارى از این رشته کوه ممکن شود: تصاویر  SSEOPاز ناسا، تصاویر KFA-1000 روسمى، تصاویر پانورامیک CORONA از ناسا و orthoimages KVR-1000 روسى. مثال هایى از مطالعات آب و هوایى، ...  بیشتر

تأثیر آب و هوا در پراکندگى نواحى جمعیتى (مطالعه موردى: استان فارس)

زهرا حجازی زاده؛ سعید نگهبان

دوره 16، شماره 61 ، اردیبهشت 1386، ، صفحه 47-49

چکیده
   در این پژوهش سعى شده تا ارتباط بین نواحى جمعیتى استان فارس با شرایط آب و هوایى مناطق مختلف استان شناسایى گردد. بنابراین در ابتدا توده‏ هاى هوایى مختلف تأثیر گذار بر اقلیم استان شناسایى شدند، که این توده ‏ها شامل بادهاى شمالى، بادهاى غربى، توده هواى جنوب و بادهاى محلى مى‏ باشند. سپس، بعد از شناسایى نوع اقلیم مناطق مختلف و تجزیه ...  بیشتر