دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
فناوری در مرز همزیستی ژئوپلیتیک و ژئو اکونومی

محمد رئوف حیدری فر؛ حمیدرضا جلیلیان

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 88-96

چکیده
  مرز عامل اصلى در تعریف سرزمین و از پایه‌هاى اساسى علم جغرافیاى سیاسى مى‌باشد؛ اما به همراه بحث‌هاى زیاد در ارتباط با مرزهاى باز در اتحادیه‌ى اروپا، امروزه ما نیز شاهد مباحث مرززدایى در چارچوب سرزمین زدایى  هستیم. گرچه جهان گرایان- که از طیف وسیعى نیز برخوردارند- از وجود روند ثابت مرززدایى براى آینده دور خبر مى‌دهد ولى ما هم اکنون ...  بیشتر

جهانى شدن و تأثیر آن بر ساختار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى شهرهاى اسلامى

احمد پور احمد؛ رحمان جهانی دولت آباد

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 22-28

چکیده
  موضوع کانونى مقاله حاضر تأثیرات جهانى شدن برساختار شهرهاى کشورهاى اسلامى و به طور خاص ساختار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى این شهرها است. در این مقاله، بعد از ارائه مقدمه ‏اى در باب فرایند جهانى شدن و ویژگی های آن، تأثیرات این فرایند بر هرکدام از ابعاد فوق مورد بررسى قرار گرفته است. از جمله مهم ترین تأثیرات جهانى شدن برساختار اجتماعى ...  بیشتر

جهانى شدن و تحولات شهرها

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم جهانگیر

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، ، صفحه 39-46

چکیده
  جهانى شدن (Globalization) واژه‏ اى است که امروز در بسیارى از متون علمى یافت مى‏ شود و کمتر محققى است که درباره آن تفکر و تعقل نکرده باشد. بى شک چنانچه بحث از جهانى شدن است، بایستى در پى دستاوردهاى خواسته یا ناخواسته آن بود و یقین داشت فرایندى بدین قدرت متضمن تأثیر و تغییر است. فرایند جهانى شدن از یک سو و تأثیر پذیرى شهرها از اوضاع و احوال ...  بیشتر