دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پایش، بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی/پوشش زمین با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 35-47

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31471

چکیده
  پایش و مدیریت بهینه منابع طبیعی نیازمند اطلاعات به هنگام و صحیح است. تغییرات در پوشش زمین که در سطوح مختلف فضایی و در دوره‌­های زمانی متفاوت رخ می‌­دهد، بیان­گر تعامل و تقابل نیازهای همیشگی جوامع انسانی و محیطی با زمین می‌باشد.در این راستا نقشه‌­هایکاربری/ پوشش زمین از مهم­ترین منابع اطلاعاتی در مدیریت منابع طبیعی محسوب ...  بیشتر

تحلیل سینوپتیکی الگوهای حاکم بر طوفان گرد و غبار استان خوزستان

حسن لشکری؛ مریم صبوئی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 32-38

چکیده
  جهت بررسی الگوهای حاکم بر جوّ در زمان رخداد پدیده گرد و غبار در استان خوزستان، ابتدا ساعات و روزهای رخداد این پدیده در طی سال‌­های 1997 تا 2006 در 11 ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان استخراج شد.پس از استخراج 19 طوفان گرد و غبار با معیار حداقل 6 ایستگاه درگیر طوفان و حداقل دوام 2 روزه آن، نقشه­های ترازهای فشاری 00، 850، 700، هکتوپاسکال در ارتباط ...  بیشتر