دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
توسعه روستایى و توسعه گردشگرى

سعدی محمدی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 93-101

چکیده
  امروزه صنعت عظیم گردشگرى به ویژه گردشگرى داخلى جایگاه خاصى را در کشورها داشته و نقش فعال و مؤثرى در ارتقاء ساختار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشورها بخصوص در کشورهاى روبه توسعه بعهده دارد. در این راستا گردشگرى روستایى نیز جزیى از صنعت گردشگرى به حساب مى ‏آید که مى‏ تواند نقش مهمى در توانمندسازى مردم محلى و تنوع بخشى به رشد اقتصادى ...  بیشتر

گذرى اجمالى بر رویکردها و راهبردهاى توسعه روستایى

اصغر نوروزی آورگانی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 36-43

چکیده
  توسعه روستایى نه تنها به دلیل سکونت تعداد چشمگیرى از جمعیت در روستاها، بلکه به منظور دستیابى همه جانبه به توسعه ‏ى ملى امرى ضرورى و اساسى است. از طرف دیگر پیچیدگى مسئله ‏ى توسعه روستایى تلاش همه جانبه‏ اى از طرف دولت، کارگزاری­ها و مردم را ایجاب مى‏ کند. آنچه مسلم است این که روستاهاى مختلف از نظر داشتن امکانات، زیرساخت هاى محیطى، ...  بیشتر

تحلیلى بر سطوح توسعه یافتگى نواحى روستایى داراب با تأکید بر مدل موریس

علی شکور

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، ، صفحه 47-52

چکیده
  تا زمانى که برنامه ریزى توسعه روستایى با سایر برنامه ریزى‏ هاى ناحیه ‏اى که در نواحى روستایى‏ در حال اجراهستند هماهنگ نشود، نمى‏ تواند چندان مؤثر واقع شود. زیرا برنامه ریزى توسعه روستایى ملزم به تأثیر گذارى در اقتصاد آن ناحیه و چشم اندازهاى آن مى ‏باشد. از طرف دیگر در فرآیند برنامه ریزى براى توسعه روستایى، شناخت ویژگى‏ هاى ...  بیشتر