دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
گذرى اجمالى بر رویکردها و راهبردهاى توسعه روستایى

اصغر نوروزی آورگانی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 36-43

چکیده
  توسعه روستایى نه تنها به دلیل سکونت تعداد چشمگیرى از جمعیت در روستاها، بلکه به منظور دستیابى همه جانبه به توسعه ‏ى ملى امرى ضرورى و اساسى است. از طرف دیگر پیچیدگى مسئله ‏ى توسعه روستایى تلاش همه جانبه‏ اى از طرف دولت، کارگزاری­ها و مردم را ایجاب مى‏ کند. آنچه مسلم است این که روستاهاى مختلف از نظر داشتن امکانات، زیرساخت هاى محیطى، ...  بیشتر

جهانى شدن و تحولات شهرها

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم جهانگیر

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، ، صفحه 39-46

چکیده
  جهانى شدن (Globalization) واژه‏ اى است که امروز در بسیارى از متون علمى یافت مى‏ شود و کمتر محققى است که درباره آن تفکر و تعقل نکرده باشد. بى شک چنانچه بحث از جهانى شدن است، بایستى در پى دستاوردهاى خواسته یا ناخواسته آن بود و یقین داشت فرایندى بدین قدرت متضمن تأثیر و تغییر است. فرایند جهانى شدن از یک سو و تأثیر پذیرى شهرها از اوضاع و احوال ...  بیشتر