دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیلى بر آسیب‏ پذیرى مساکن روستایى (مطالعه موردى: مساکن روستایى شهرستان بافت)

سید اسکندر صیدایی؛ حسن قره نژاد؛ ایوب فیروزی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 68-73

چکیده
  کشور ما ایران به عنوان یکى از مستعدترین مناطق جهان براى زمین لرزه، نیازمند توجه دقیق به ساخت و سازهاى مسکن و تأمین ایمنى آنها از نظر فنّى است. در این میان، توجه به مساکن روستایى به لحاظ استفاده از مصالح کم دوام یا غیر مقاوم، از اهمیت اساسى برخوردار است. بر این اساس، این پژوهش مساکن روستایى شهرستان بافت را مورد بررسى و تحلیل قرار مى‏دهد. ...  بیشتر

ویژگى‏ هاى زیست محیطى جزایر

یگانه سپاسی؛ افشین دانه کار

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، ، صفحه 14-20

چکیده
  جزایر به عنوان ساختارهاى ویژه‏اى که به دلایل گوناگون زمین‏ شناسى به وجودآمده ‏اند از اهمیت خاصى برخوردارند. علل زمین‏ شناسى باعث مى‏ شود تا جزایر از انواع مختلفى (شامل قاره ‏اى، اقیانوسى و مرجانى) برخوردار باشند. از طرفى به دلیل بسته بودن محیط جزیره، بسیارى از جنبه ‏هاى حیات نیز بر روى جزایر منحصر به فرد است و این امر باعث ...  بیشتر

آسیب پذیرى بافت تاریخى شهر یزد در برابر زلزله

حسین کلانتری خلیل آباد؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف آقا صفری

دوره 16، شماره 61 ، اردیبهشت 1386، ، صفحه 54-60

چکیده
  در بافت تاریخى شهر یزد بخش اعظم ساختمان ها داراى مقاومت کافى در برابر زلزله نبوده و ضوابط، مقررات و معیارهاى لازم در طراحى آنها رعایت نشده است . اغلب این ساختمان ها قدیمى بوده و برخى از آنها نیز نوساز مى‏ باشند. وقوع زلزله باعث وارد آمدن آسیب هاى جدى و جبران ‏ناپذیر به ساختمان ها، تأسیسات، تجهیزات، منابع طبیعى، نظم اجتماعى، میراث ...  بیشتر