دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
روش هاى ریاضى ارزیابى گالى

محمد حسین رامشت؛ لیلا گرجی؛ مژگان انتظاری

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 16-19

چکیده
  بیش از نیم قرن است که فن‏آورى پیش‏ بینى و مدل ‏سازى فرسایش خاک به عنوان ابزار ارزشمندى در طراحى حفاظتى، طرح‏ هاى مهندسى و توسعه تحقیقات به کار برده مى ‏شود. این فن‏آورى در بردارنده معادلات ریاضى است که تخمین‏ هایى از متغیرهاى وابسته فرسایش (تلفات خاک، تولید و نشست رسوب) را به صورت تابعى از متغیرهاى مستقل (چهار فاکتور اصلى، ...  بیشتر

بررسى عوامل مؤثر بر فرسایش خندقى استان قم مطالعه موردى (حوضه راهجرد)

محمد عباسی

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، ، صفحه 32-34

چکیده
  فرسایش خندقى از جمله انواع فرسایش آبى و تشدید شونده است که رخداد و گسترش آن موجب تغییرات بارز در منظر پسرفت اراضى و تخریب محیط زیست مى‏ شود. با توجه به تنوع و میزان تأثیر عوامل مختلف در شکل ‏گیرى و گسترش فرسایش خندقى که از نقطه‏ اى به نقطه ‏اى دیگر نوع و میزان تأثیر آن تغییر مى ‏کند و به منظور شناسایى مهم‏ترین عوامل مشارکت کننده ...  بیشتر