دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نقش اطلاعات ماهواره ‏هاى سنجش از دور در مدیریت استراتژیک

محمدحسن نامی

دوره 17، شماره 65 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 20-22

چکیده
  از مهم‏ترین اختراعات بشر در قرن بیستم ماهواره مى‏ باشد که ثمره سال ها تلاش و نقطه اوج پیشرفت فنى بشر است. با توسعه و پیشرفت ماهواره‏ هاى مستقر در مدار زمین، امکان تصویربردارى از ارتفاع بالا و مستقل از مرزهاى سیاسى به وجود آمد. توسعه سیستم‏ هاى الکترونیکى تهیه تصاویر و سایر تکنیک ‏هاى تصویر بردارى از قبیل رادار و تصاویر مادون ...  بیشتر

سنجش از دور و سیستم‏ هاى اطلاعات جغرافیایى (RS & GIS) قسمت دوم

مهدی مدیری

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، ، صفحه 2-8

چکیده
  سنجنده‏ هاى ماهواره ‏اى فرصتى را براى اندازه ‏گیرى چندزمانه پیوست ه‏اى از ناحیه وسیع را در طى دوره زمانى چند روز تا چند دهه را فراهم مى‏ آورند. پوشش سنجنده و تکرار فاصله به وسیله ارتفاع سکوى تصویربردارى (ماهواره)، شتاب زاویه ‏اى، میل مدارى متناسب با استوا و تعیین موقعیت متناسب با برابرى بهارى تعیین مى‏ گردد. (Elachi,1987)  سنجنده ...  بیشتر