دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سیستم اطلاعات جغرافیایى موبایل و کاربرد آن در مدیریت مناطق شهرى

منوچهر فرج زاده؛ خدر فرج کرده

دوره 17، شماره 65 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 46-51

چکیده
  پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر در تکنولوژى‏ هاى سخت‏ افزار و نرم افزارهاى کامپیوترى، سیستم ‏اطلاعات جغرافیایى (GIS) را نیز وارد مراحل جدیدى از روند تکامل خود نموده است. سیستم اطلاعات جغرافیاى موبایل یا به اختصار Mobile GIS یکى از ابعاد این پیشرفت ها است که با توجه به قابلیت انعطاف، ساده ‏تر بودن آن نسبت به سیستم‏هاى سنتى GIS، نیاز به تخصص ...  بیشتر

محله گرایى و امنیت

بهمن کارگر

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 19-25

چکیده
  شهر مدرن مملو از ناامنى و آسیب هاى اجتماعى است. تأمین امنیت شهرى که در فضاى باز و گسترده در ابعاد ده ها کیلومتر گسترش بى‏ قواره و بى‏ حد و مرز پیدا کرده است، اگر امرى محال نباشد اما مشکل به نظر مى‏ رسد. به همین دلیل شهرهاى بزرگ که ابعاد انسانى را پشت سر گذاشته‏ اند و دچار انواع تزاحمات و بى‏ قاعده‏ گى شده‏اند موجب بروز و ظهور ...  بیشتر