دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
دستیابى به انطباق اطلاعات جغرافیایى در فضاى الکترونیکى

مهدی مدیری

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، ، صفحه 2-5

چکیده
  در این مقاله به منظور بررسى نحوه دسترسى به اطلاعات جغرافیایى، از نظریه علوم اطلاعاتى و کاربرد آن در شبکه جهانى وب (WWW) استفاده می شود. دو سیستم اصلى بازیابى اطلاعات شامل بازیابى داده و اطلاعات می باشد. یک سیستم بازیابى داده شامل مدل هاى بازیابى، اندکس بندى، تطبیق و بازیابى، مرتبط سازى، مرتب سازى، زمان جستجو و تعیین نحوه جستجو می باشد. ...  بیشتر

کارتوگرافى، سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى و شبکه جهانى وب

مهدی مدیری

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، ، صفحه 2-6

چکیده
  براساس معمارى اولیه، شبکه جهانى وب، مجموعه‏ اى از دانش بشرى مى‏ باشد که به کاربران امکان مى‏ دهد در سایت هاى دور از هم، نظرات و پیشنهادات پروژه ‏هاى خود را مبادله نمایند. کارتوگرافى و سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى با توجه به ویژگی هاى اطلاعات مکانى و جغرافیایى در مراحل اولیه توسعه هستند. درحال حاضر وب، دسترسى به اشکال مختلف ...  بیشتر