دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پهنه بندی و تحلیل فضایی حساسیت مخاطرات چهارگانه محیطی زمین لغزش، سیل، زلزله و فرونشست موردپژوهی: مناطق 22 گانه شهر تهران

زهره فنی؛ سید محمدرضا قشمی

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، ، صفحه 77-89

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34621

چکیده
  رفتارهای طبیعی محیط زندگی بشر در جایی که سکونتگاه‌ها بدون شناخت و مطالعه‌ این رفتارها احداث شده، مخاطرات نام گرفته‌اند. شهر و توسعه‌‌ زیرساخت‌های آن در تأمین امنیت و نیازهای گوناگون بشری از کلیدی‌ترین محورهای توسعه زندگی اجتماعی است. از سوی دیگر مطالعه‌ انتزاعی رفتارهای طبیعت در قالب بررسی سیل، زلزله، زمین‌لغزش و فرونشست همواره ...  بیشتر

تحلیل ‌و‌ سنجش‌آسیب پذیری ‌ساختما‌ن های ‌شهری در برابر ‌زمین لرزه با‌استفاده ‌از ‌تحلیل های ‌آماری مطالعه ‌موردی: ‌بافت ‌فرسوده ‌شهر ‌بروجرد

حبیب الله سهامی؛ سودابه پاپی؛ ناهید خسروی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، ، صفحه 223-236

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33578

چکیده
  بافت فرسوده در شهرها یکی از آسیب پذیرترین بخش ها دربرابر سوانح طبیعی از جمله زمین لرزه می باشد. ساختمان های واقع در این بافت ها به علت قدمت زیاد از مقاومت کافی برخوردار نبوده و لزوم  سنجش میزان آسیب پذیری و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری آن ها را در برابر زمین لرزه در اولویت قرار داده است . هدف اصلی این مقاله، تحلیل و سنجش آسیب ...  بیشتر

اصول و شیوه ‏هاى مدیریت مقابله با پیامدهاى ناشى از وقوع زلزله با تأکید بر ایران

سیروس قنبری؛ آرمان قاضی عسکری نایینی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، ، صفحه 54-60

چکیده
  براى مقابله و پیشگیرى از کاهش اثرات بلایاى طبیعى نظیر زلزله علاوه بر مباحث فنى با مدیریت بحران و برنامه‏ ریزى چگونگى مقابله با بحران هاى ناشى از بلایاى طبیعى نیز روبرو هستیم و اگر مسائل احتمالى ناشى از بحران پیش‏ بینى نگردند هزینه بازسازى و اصلاح خسارات ناشى از بحران بسیار بالا خواهد بود. بحران­هاى ناشى از حوادث طبیعى آثار قابل ...  بیشتر