دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)

دورسنجی
بازیابی عمق نوری ریزگردها با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 - مطالعه موردی: شهر تامنراست، الجزایر

حسین نساری؛ رضا شاه حسینی؛ امیررضا گودرزی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سعید فرزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.549754.2853

چکیده
  محصولات عمق نوری ریزگرد اتمسفری (AOD) مبتنی بر ماهواره‌های در حال گردش مانند MODIS، VIIRS و NOAA می­توانند توزیع روزانه AOD جهانی و منطقه ­ای را ارائه دهند. کاربرد آنها برای نظارت بر کیفیت هوا در مقیاس­ های محلی مانند محیط ­های شهری به دلیل قدرت تفکیک مکانی پایین آنها محدود است. اخیراً، علاقه فزاینده­ای به بازیابی محصولات AOD بر اساس تصاویر ...  بیشتر

دورسنجی
تهیه نقشه سیلاب شهری با استفاده از تصاویر شدت SAR و همدوسی تداخل سنجی - مطالعه موردی: سیل گنبد کاووس

سمیه اصلانی کتولی؛ رضا شاه حسینی؛ حمید باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.553468.2874

چکیده
  سیل یکی از مخاطرات طبیعی است که می­ تواند به شدت بر زندگی انسان تأثیر بگذارد، به گونه­ ای که برای واکنش اضطراری به آن نیاز به ارزیابی دقیق منطقه آسیب دیده پس از حادثه می­ باشد. مشاهدات رادار با روزنه مجازی (SAR) بطور گسترده در تهیه نقشه و نظارت بر سیل استفاده می­ شود. با این حال، خدمات عملیاتی فعلی عمدتاً معطوف به سیل در مناطق روستایی ...  بیشتر

استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی
پایش تغییرات دینامیک زیر حوضه تالاب میانگران با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین

حشمت کرمی؛ زهرا صیادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1988493.2950

چکیده
  تغییرات محیطی، از بحرانی‌ترین چالش‌های دستیابی به توسعه پایدار هستند. نظارت، مدیریت و کمک در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تغییرات آب‌های سطحی را با توجه به در دسترس بودن داده‌های ماهواره‌ای می‌توان انجام داد. سامانه‌ی گوگل ارث انجین شرایط مناسب پردازش تصاویر ماهواره‌ای برای پایش و تحلیل محیطی را ایجاد می‌کند.  هدف از این پژوهش، ...  بیشتر

عکسبرداری هوایی
راه‌کاری نو در تعیین مستقیم پارامتر‌های تبدیل متشابه سه بعدی به روش بسته در محاسبات توجیه مطلق فتوگرامتری

علیرضا آفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1989665.2958

چکیده
  تبدیل متشابه سه بعدی در کاربردهای مختلفی مانند فتوگرامتری، ژئودزی، رباتیک و بینایی‌ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرد. محاسبه پارامتر‌های این تبدیل با استفاده از روش سرشکنی کمترین مربعات مستلزم تعیین مقادیر اولیه نزدیک به مقادیر نهایی است. در صورتی که مقادیر اولیه مورد استفاده به مقادیر نهایی نزدیک نباشد و به خصوص در حالتی که زوایای ...  بیشتر

استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی میانگین دمای بیشینه سدۀ آینده - مطالعه موردی: ایستگاه همدید یزد

حسین عساکره؛ فاطمه متولی میدانشاه؛ لیلا احدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1989841.2959

چکیده
  در سال‌های اخیر فعالیت‌های انسانی، افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو، گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در مقیاس جهانی و محلی را به‌همراه داشته است. از این‌رو شبیه‌سازی رفتار و تغییرات محتمل هریک از متغیرهای جوّی - اقیلمی در آینده و بررسی پاسخ‌های احتمالی دستگاه اقلیم به آن تغییرات، بسیار حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر به‌منظور ریزگردانی ...  بیشتر

دورسنجی
ارزیابی و پایش تغییرات کمی فضای سبز شهر خرم آباد با استفاده از داده های سنجش از دور و سنجه های سیمای سرزمین

کلثوم شکرالهی زاده؛ حامد نقوی؛ مرتضی قبادی؛ رحیم ملک نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1989858.2960

چکیده
  فضاهای سبز شهری به عنوان بخش مهمی از اکوسیستم ­های شهری، اثرات و خدمات اکولوژیکی بسیاری را به شهرها ارائه می­ دهند. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی و تحلیل کمّی تغییرات فضای سبز شهری در شهر خرم ­آباد با استفاده از داده های سنجش ­­از­دور و سنجه های سیمای سرزمین است.در این پژوهش، به منظور تهیه نقشه­ های شهر از تصاویر سنجنده ­های ...  بیشتر

ژئودزی
ارزیابی کارائی مدل‌های یادگیری ماشین در برآورد ارتفاع ژئوئید محلی با اندازه‌گیری‌های GPS/Leveling

سید رضا غفاری رزین؛ نوید هوشنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1999012.2969

چکیده
  در این مقاله کارائی مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار (ANFIS)، رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و مدل شبکه عصبی رگرسیون عمومی (GRNN) در تعیین ارتفاع ژئوئید محلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای انجام اینکار، مختصات ژئودتیکی 26 ایستگاه از شبکه شمال‌غرب ایران که ارتفاع اورتومتریک (Ho) آنها نیز با ترازیابی درجه یک توسط سازمان ...  بیشتر

مسائل مناطق مرزی کشور
قابلیت های نظامی مناطق مرزی بر مبنای پارامترهای محیطی - مطالعه موردی: شهرستان مریوان

مهدی صفری نامیوندی؛ سیدعلی عبادی نژاد؛ مهدی کاظمی؛ یحیی قبادی؛ صادق یاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1996144.2968

چکیده
  وضعیت ژئومورفولوژیکی نوار مرزی، نقش مهمی در تأمین امنیت مرزها و در نتیجه امنیت کشور دارد. بر این اساس، توجه به وضعیت ژئومورفولوژی مرزها در اهداف نظامی ضروری است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به شناسایی مناطق آسیب ­پذیر شهرستان مریوان در برابر نفوذ دشمن و همچنین مناطق مستعد این شهرستان برای احداث پایگاه ­های نظامی و مراکز ...  بیشتر

استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی
بررسی تغییرات دهه‌ای احتمال تداوم بارش ایران زمین طی چهار دهه اخیر (1394-1355)

زهرا ربیعی غفار؛ حسین عساکره؛ یونس خسروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1995956.2967

چکیده
  نمودها و جلوه های تغییرات اقلیمی، به عنوان یکی از واقعیت­ های طبیعی، به طور آشکاری قابل ردیابی است. این رویدادها به شکل ناهنجاری و یا نوساناتی در فراسنج های اقلیمی نظیر بارش، دما وغیره ایجاد می ­شوند. به منظور بررسی تغییرات دهه­ ای احتمال تداوم بارش ایران زمین طی چهار دهه اخیر (سال 1355 تا 1394) از پایگاه داده اسفزاری نسخه سوم حاصل ...  بیشتر

اطلاعات جغرافیایی
ارزیابی مناطق مناسب برای توسعه فیزیکی در شهر ماکو با استفاده از روش تصمیم گیری الکتره – فازی در محیط Arc Gis

سیداسداله حجازی؛ فریبا کرمی؛ سایه حبیب زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1995613.2966

چکیده
  در چند دهه اخیر شهرها به عنوان مهم‌ترین سکونتگاه‌های بشر به‌واسطه افزایش درجه شهرنشینی و جمعیت شهری که از مهم‌ترین جنبه‌های تغییر جهانی است، مقدمه رشد و توسعه گسترده‌ی شهری را فراهم آورده اند. عوامل متعددی از قبیل ویژگی‌های ژئومورفولوژی، شرایط اقلیمی و خصایص زمین‌شناختی در مکان گزینی شهرها مؤثرند. در این پژوهش نقش ژئومورفولوژی ...  بیشتر

اطلاعات جغرافیایی
ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل‌های عامل چندگانه تأثیرگذار و فازی - مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبخیز کبار- فردو واقع در استان قم

الهام فروتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.2001626.2974

چکیده
  در سال‌های اخیر، رشد جمعیت، افزایش سطح اراضی فاریاب و توسعه اقتصادی، موجب افزایش تقاضا برای آب‌های زیرزمینی در سراسر جهان شده است. در نتیجه، شناسایی مناطق بالقوه ی دارای آب زیرزمینی و تعیین مناطق تغذیه آن با استفاده از فناوری‌های دقیق به‌منظور کاهش افت و همچنین برنامه‌ریزی و نظارت بر سیستم منابع آب زیرزمینی ضروری است. در این تحقیق ...  بیشتر

اطلاعات جغرافیایی
بررسی پتانسیل‌های طبیعی شهرک توریستی نمک‌آبرود برای توسعه اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

نرگس اسکندر شکوهی؛ رضا ذاکری نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.2000726.2972

چکیده
  امروزه گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای درحال‌توسعه را تشکیل می‌دهد. ایران نیز به لحاظ شرایط و ویژگی‌های اکولوژیکی متنوع توان بسیار بالایی در جذب توریست دارد. بطور خاص شهرک توریستی نمک‌آبرود به دلیل برخورداری از سه پهنه اکولوژیکی مهم (کوهپایه، جلگه و ساحل)  در سال‌های اخیر به عنوان یک مقصد ...  بیشتر

استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی
تحلیل اثرات خشکسالی بر تغییرات سطح آب دریاچه های بختگان، طشک و مهارلو

سید حسین میرموسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2004008.2983

چکیده
  خشکسالی یکی از مهم ترین مخاطرات اقلیمی است که تأثیرات زیادی بر بخش های مختلف طبیعی و فعالیت های انسانی دارد. از مهم ترین اثرات خشکسالی تأثیر آن بر کاهش آب های سطحی در حوضه های آبریز است که نهایتاً با کاهش ورودی رودخانه ها به دریاچه ها، سبب خشک شدن تدریجی آنها می شود. بر این اساس در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا اثر خشکسالی بر روی دریاچه ...  بیشتر

اطلاعات جغرافیایی
مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و فرایند تحلیل شبکه

آتیکه افضلی؛ مسعود مقنعی طبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2004676.2984

چکیده
  افزایش جمعیت و توسعه شهرها، استفاده‌ی روز افزون از خودروها، افزایش تعداد خودروهای شخصی، همچنین عرض کم خیابان‌ها و کمبود عرضه‌ی فضای پارک حاشیه‌ای به ویژه در بخش‌های مرکزی، مشکلات فراوانی را برای شهرهای بزرگ و پرجمعیت در پی داشته است. پارکینگ‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهری نقش عمده‌ای در کاهش این مشکلات ایفا می‌کنند. ...  بیشتر

اطلاعات جغرافیایی
طراحی مدل مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری ورزشی ایران

ترانه کریمی؛ علی محمد صفانیا؛ رحیم سرور؛ صلاح الدین نقشبندی‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.2005124.2987

چکیده
  وجود انواع تفرق ­های قانونی، نهادی، وظیفه ای، ساختاری همچنین انواع بازیگران با قدرت ­های متفاوت  و در برخی اوقات  نابرابر سبب شده که تحقق یکپارچگی به یک مسئله اساسی در گردشگری­ ورزشی تبدیل شود. این پژوهش در راستای طراحی الگوی مدیریت ­یکپارچه در گردشگری­ ورزشی ایران صورت گرفت. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته(کیفی-کمّی) و با ...  بیشتر

استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی
تغییرات نمایه گیاهی تفاضل نرمال شده (NDVI) در ارتباط با اقلیم بارشی ایران

حسین عساکره؛ سمیه طاهری علم؛ نصرت فرهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2004765.2985

چکیده
  دگرگونی­ های اقلیم با جلوه‌های متنوع و در بازه‌های زمانی مختلف (نوسان­ های کوتاه‌مدت و تغییرات بلندمدت) رخ می‌دهد. نتیجه این دگرگونی‌ها در عرصه‌های زیستی و غیرزیستی قابل ردیابی است. یکی ‌از جلوه‌گاه‌های تغییر(پذیری) اقلیمی، تغییر(پذیری) در پدیده‌های زیستی، به‌ویژه پوشش گیاهی است. پوشش گیاهی انعکاسی از شرایط محیطی - اقلیمی ...  بیشتر

دورسنجی
کاربرد سنجش از دور در مدل‌سازی اثرهای فاصله از جاده بر تجمع فلزات سنگین در برگ و خاک گونه بلوط ایرانی - مطالعه موردی: جنگل کاکارضا خرم‌آباد، لرستان

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ هوا حسنوند؛ حسن اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2005530.2990

چکیده
  آلودگی فلزات سنگین چالش بزرگی برای محیط زیست است. با افزایش سطح آلودگی، روش‌های پایش سنتی نمی‌توانند به سرعت اطلاعاتی در مورد آلودگی مناطق بزرگ به دست دهند. با توجه به پرهزینه و زمان‌بر بودن روش‌های آزمایشگاهی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و روش‌های سنجش از دور با در نظر گرفتن دقت کافی می‌توانند مکمل مناسبی در این زمینه باشند. پژوهش ...  بیشتر

اطلاعات جغرافیایی
تحلیل فضایی فقر و شکاف اجتماعی در کلان شهرهای ایران - مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری اصفهان

علی صادقی؛ امیررضا خاوریان گرمسیر؛ مریم زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2003479.2981

چکیده
  شهرها با چالش های بسیاری مواجه هستند، اما می توان گفت مهمترین مشکلی که آنها را تهدید می کند، فقر است. وجود فقر در شهرها منجر به بروز مسائل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شده و پایداری و توسعه این شهرها را با مشکلاتی مواجه نموده است. فقر می تواند منجر به بیکاری، بی خانمانی، جرم و جنایت و افزایش نرخ بیماری ها شود. بنابراین، رفع فقر در شهرها ...  بیشتر

اطلاعات جغرافیایی
مکان‌یابی بهینه احداث کارخانه تصفیه روغن خوراکی در ایران در شرایط عدم‌قطعیت با روش ترکیبی D-AHP

حامد اصغری؛ محمدرضا فلاح قنبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.2005002.2986

چکیده
  چگونگی سرمایه‌گذاری و انتخاب مکان مناسب برای احداث کارخانه از مسائلی است که به موجب اهمیت حیاتی برای کارخانجات، شرکت ها یا سازمان‌ها به دلیل تأثیرات آن بر عواملی مانند عملکرد، سودآوری، رقابت‌پذیری، بقا و معیارهای مختلفی از جمله اجتماعی، اقتصادی، محیطی، کیفی و کمی و اهداف دیگر همواره قابل‌توجه سرمایه‌گذاران و مدیران قرار گرفته ...  بیشتر

اطلاعات جغرافیایی
مطالعه ی تغییرات خودهمبستگی فضایی درون دهه ای میانگین سالانه ی تراکم برف شمال غرب ایران

زهرا حیدری منفرد؛ سید حسین میرموسوی؛ حسین عساکره؛ کوهزاد رئیسی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2008088.2999

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات خودهمبستگی فضایی میانگین سالانه ­ی تراکم برف پهنه ­ی شمال غرب ایران است. برای این منظور ابتدا داده­ های سالانه­ ی تراکم برف طی دوره­ ی آماری 2022- 1982 از پایگاه داده ECMWF/EAR5 با تفکیک 0.25 ×0.25 درجه اخذ، و سپس به چهار دوره ده ساله تقسیم شد. به منظور تحلیل تغییرات خودهمبستگی فضایی، شاخص ­های موران جهانی ...  بیشتر

دورسنجی
ارائه روش ترکیبی ازشاخص‌های گیاهی به منظور پایش مناطق ریسک‌پذیر جنگلی با استفاده از داده‌های فراطیفی پریسما - بخشی از مناطق جنگلی شمال ایران

سمانه باقری؛ محمود سورغالی؛ حسن امامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2008022.2998

چکیده
  این تحقیق از داده­ های تصاویر فراطیفی پریسما برای پایش وضعیت سلامتی جنگل و مناطق ریسک ­پذیر جنگلی از لحاظ تنش­ های آبی، عدم رشد کافی، آفت و بیماری­ های گیاهی و میزان سبزینگی بخشی از جنگل­ های رودسر، رامسر و تنکابن در شمال ایران در سال‌ 2020 پرداخته است. برای این منظور، ابتدا با ترکیب شاخص ­های سنجش از دوری با رویکردهای مختلف، ...  بیشتر

دورسنجی
شناسایی مناطق فعال تکتونیکی ساحل شرقی خزر با استفاده از سنجش از دور راداری

محمد فتح اله زاده؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مهران مقصودی؛ مهرنوش قدیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2009124.3010

چکیده
  مورفوتکتونیک، دانش کاربرد اصول ژئومورفیک در حل مسائل تکتونیکی است. رقابت مداوم بین فرآیندهای تکتونیکی که تمایل به ایجاد توپوگرافی دارند و فرآیندهای سطحی که تمایل به فرسایش و متلاشی کردن آنها دارند، اساس علم مورفوتکتونیک است. جلگه‌های ساحلی به دلیل عملکرد همزمان فعالیت‌های تکتونیکی بر دو محیط خشکی_آبی، دارای لندفرم‌ها و چشم‌اندازهای ...  بیشتر

استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی
آشکارسازی مکانی- زمانی تغییرات ارتفاعی یخچال‌های طبیعی علم‌کوه با استفاده از داده‌های لیزراسکنینگ هوایی (LiDAR) و عکسبرداری با پهپاد (UAV)

سارا شش انگشت؛ حسین آقا محمدی؛ نعمت اله کریمی؛ زهرا عزیزی؛ محمدحسن وحیدنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2008881.3009

چکیده
  یخچال ­های طبیعی و تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت آن­ها، از مهم ترین سنسورهای اقلیمی برای پایش روند تغییرات آب و هوایی هستند. در تحقیق حاضر به منظور آشکار سازی مکانی- زمانی تغییرات ارتفاعی دماغه یخچال، مدل‌های رقومی ارتفاعی حاصل، داده‌های لیزراسنینگ هوایی (LiDAR) سال 1389و تصاویر پهپاد سال‌های 1397 و 1399 مورد استفاده قرار گرفت. دقت مدل‌های­ ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقایسه کارایی روش‌های جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان، به منظور پتانسیل یابی ذخایر معدنی مس؛ مطالعه موردی دهج - بزمان

محمد کریمی؛ پرستو پیله فروش ها؛ علی صفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2012344.3023

چکیده
  بـا توجـه بـه وسـعت زیـاد کشـور ایران و گسـتردگی منـاطق پتانسـیل‌دار ذخـایر معـدنی (وجـود کمربنـد ولکـانیکی ارومیـه ـ دختـر) و لـزوم شناسـایی و مـدیریت صـحیح ایـن ذخـایر، اسـتفاده از سیستم اطلاعـات مکانی به همراه مدل‌های پیش‌بینی کننده داده و دانش محور، نقش بسـیار مهمی به منظور تهیه نقشه پتانسیل از احتمال یافتن ذخایر معدنی در ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقایسه کارآیی طبقه بندی کننده های یادگیری ماشین در استخراج محدوده توسعه فیزیکی شهر همدان با استفاده از پردازش شیئ گرای تصاویر ماهواره ای

ابوالفضل قنبری؛ مصطفی موسی پور؛ هابیل خرمی حسین حاجلو؛ حسین انوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2012503.3024

چکیده
  توسعه فیزیکی مناطق شهری یکی از محرک‌های اصلی تغییرات جهانی است که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مهمی بر شرایط محیطی و تنوع زیستی دارد. استفاده از تکنیک ­های سنجش از دور، یکی از رویکردهای جدید در برنامه‌ریزی شهری  محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارآیی طبقه­ بندی کننده ­های یادگیری ماشین مبتنی بر پردازش شیئ­ گرای تصاویر ...  بیشتر

وضعیت سرزمینی و امنیتی مناطق مرزی
بررسی ابعاد و شاخص‌های هیدروپلیتیک رودخانه‌های مرزی ایران با تأکید بر شاخص‌های راهبردی

سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی؛ مهدی اوریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2014976.3032

چکیده
  هیدروپلیتیک بررسی نقش آب در روابط کشورها در چهار مقیاس محلی، ملی، منطقه ­ای و جهانی است. کشور ایران با دارا بودن 26 رودخانه مرزی و وابستگی حدود 30 درصدی جمعیت کشور به آب حوضه ­های آبریز مشترک، جزء کشورهایی است که به‌شدت تحت تأثیر تحولات و تغییرات هیدروپلیتیکی در جهان قرار دارد. در این میان امنیت مناطق مرزی، به دلیل قرار گرفتن در مناطق ...  بیشتر

مسائل مناطق مرزی کشور
تعیین نقش حکمروایی مطلوب در ارتقاء عدالت محیط‌زیستی شهرهای ساحلی صنعتی - مطالعه موردی: شهرهای ساحلی عسلویه و ماهشهر

سعید ملکی؛ عقیل گنخکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2016552.3036

چکیده
  نقش کارکردی و اقتصادی- سیاسی شهرهای ساحلی سبب شده است تا گروه‌های مختلف باهدف دستیابی به خدمات اکوسیستمی موجود باهم رقابت کنند که این امر درنهایت موجب تهدید روزافزون پایداری سواحل به‌ویژه در بعد محیط‌زیستی شده است. از طرفی، حکمروایی مطلوب شهری به‌عنوان الگوی کارآمد به دنبال کاهش تضاد منافع بین بخشی و ایجاد زمینه مشارکت حداکثری ...  بیشتر

اطلاعات جغرافیایی
تحلیل فضایی روند نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران

میرنجف موسوی؛ نیما بایرام‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2017054.3039

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فضایی نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران طی سال‌های 1390، 1395 و 1400 و نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی، توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده‌ها در این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شده و جامعه آماری 31 استان کشور بر اساس آخرین تقسیمات اداری و سیاسی سال 1400 است. به منظور ارزیابی وضعیت توسعه‌یافتگی از 47 شاخص در سه بعد ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
سنجش اقلیم گردشگری جنگل‌های مانگرو خلیج نایبند ‏با استفاده از شاخص‌های ‏TCI ‎‏ و ‏PET

آیدا احمدی؛ افشین دانه کار؛ افشین علیزاده؛ پروانه سبحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2016888.3037

چکیده
  امروزه بر همگان روشن است که فعالیت گردشگری در اکوسیستم های طبیعی تا حد بسیار زیادی متأثر از شرایط اقلیمی منطقه هدف است و هوا و اقلیم در فعالیت گردشگری بالاترین سهم را در میان سایر عوامل در انتخاب مقصد گردشگری دارد. در این تحقیق با هدف تعیین زمان مناسب طبیعت گردی در جنگل های مانگرو خلیج نایبند که یکی از مقاصد پر جاذبه جنوب کشور به شمار ...  بیشتر

استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی
مکان‌یابی مراکز استقرار خدمات روستایی و تعیین سطح توسعه با استفاده از مدل AHP و IPM - مطالعه موردی: روستاهای بخش تشان شهرستان بهبهان

زهرا سلطانی؛ مجید گودرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2016982.3038

چکیده
  توسعه مناطق روستایی شامل طیف وسیعی از تحولات عمیق در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در نواحی روستایی است که به­ دنبال توزیع ­منصفانۀ درآمد، افزایش استانداردهای ­زندگی و ارائه­ خدمات برتر در این ­نواحی رخ می دهد. لذا توسعۀ روستایی در صورتی امکان‌پذیر می­ شود که تسهیلات و خدماتی که در خدمت فعالیت­ های مولد اقتصادی هستند، در ...  بیشتر

جغرافیای نظامی و انتظامی
پتانسیل سنجی مناطق مرزی برای اهداف نظامی بر مبنای عوامل ژئومورفولوژیک و شاخص های امنیتی - مطالعه موردی: نوار مرزی استان کردستان

مهدی صفری نامیوندی؛ سارا کیانی؛ امیر صفاری؛ حسین ربیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2017215.3042

چکیده
  امنیت مرزها به ­عنوان یک پشتوانه قوی برای امنیت مناطق داخلی محسوب می­ شود. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد امنیت نوار مرزی، توجه به توان ژئومورفولوژی این مناطق است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به پتانسیل­ سنجی نوار مرزی استان کردستان برای اهداف نظامی بر اساس روش­ های توصیفی-تحلیلی پرداخته شده است. در تحقیق حاضر، مدل رقومی ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
تحلیل الگوی مکانی- زمانی تصادفات در جاده کندوان با استفاده از روش های آمار فضایی

جلال سمیعا؛ منوچهر رنجبر شوبی؛ عامر نیک پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2019597.3050

چکیده
  احتمال وقوع تصادف در جاده کندوان به ­عنوان یکی از زیباترین و شگفت ­انگیز ترین جاده های توریستی کشور از دغدغه های مهم مسافران در بازدید از استان مازندران محسوب می شود. در این پژوهش، با استفاده از قابلیت های GIS، الگوی توزیع مکانی– زمانی تراکم تصادفات جاده­ای، الگوی توزیع مکانی– زمانی خوشه های تصادفات و سطح معنی­ داری آماری ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
تحلیل تغییرات دمای سطح زمین با تصاویر سنجده MODIS و ارتباط آن با عوامل اقلیمی - مطالعه موردی: استان کرمان

احمد مزیدی؛ فروغ محمدی راوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2022761.3060

چکیده
  برآورد دمای سطح زمین(LST) برای طیف گسترده ای از برنامه ­ریزی­ های کاربردی مانند کشاورزی، جزیره حرارتی شهری (UHI)، مدیریت انرژی، فرین­ های آب هوایی و مطالعات دگرگونی آب و هوایی کاربرد دارد. در این پژوهش به منظور تحلیل تغییرات دمای سطح زمین و ارتباط آن با عوامل اقلیمی در استان کرمان از داده­ های ماهواره­ CHIRPS و MODIS طی دوره آماری 22 ساله ...  بیشتر