بررسی و کار داوری یک مقاله بسیار طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای در جهت ارتقاء سطح کیفی این مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری در حال حاضر و در سال های قبل بر خود لازم می دانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

شرایط داوران مقالات این نشریه به شرح ذیل می باشد:
  • اعضای هیأت علمی دانشگاه های معتبر و مورد تأیید وزارت علوم،
  • با رتبه علمی استادیار به بالا،
  • که در گروه های آموزشی تخصصی رشته و گرایش مرتبط با موضوع مقاله ی ارسالی تخصص داشته و تدریس می نمایند.

ملاحظات کلی برای داوران
  • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.
  • داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
  • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
  • داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
  • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

ثبت داوری نشریه  اطلاعات جغرافیایی در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیتها و سوابق داوری نشریه  اطلاعات جغرافیایی از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.

 


فهرست تعدادی از داوران محترم نشریه در پایگاه بین المللی داوری (پابلونز) 

از سایر داوران محترم نشریه نیز درخواست می شود در صورت امکان « لینک پابلونز» خود را برای درج در اینجا، به نشریه ارسال فرمایند.

نام داور

وابستگی سازمانی

Publons (WOS)

دکترسهیل سبحان اردکانی

استاد گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

Publons (WOS)

دکترعلی اصغر آل شیخ

استاد گروه مهندسی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons (WOS)

دکترکریم سلیمانی

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

Publons (WOS)

دکترخلیل ولیزاده کامران

دانشیار ، گروه سنجش از دور و GIS دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز

Publons (WOS)

دکترمصطفی کریمی

استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران

Publons (WOS)

دکترمنوچهر فرج زاده اصل

عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

Publons (WOS)

دکترسعید فرزانه

استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران

Publons (WOS)

دکترسعید ملکی

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons (WOS)

دکترکیانوش ذاکر حقیقی

دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

Publons (WOS)

دکترحسین عساکره

استاد اقلیم‌شناسی، دانشگاه زنجان، ایران

Publons (WOS)

دکترمیثم ارگانی

استادیار گروه سنجش از دور و GIS - دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

Publons (WOS)

دکترمحمدحسین سرایی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

Publons (WOS)

دکتر رئوف مصطفی زاده

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

Publons (WOS)

 


لیست تمامی داوران نشریه 

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Mohsen Kalantari هیئت علمی دانشگاه زنجان
پاکزاد آزادخانی اطلاعات جغرافیایی عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه باختر ایلام
علیرضا آفری نقشه برداری استادیار-گروه نقشه برداری، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا آقاطاهر دانشگاه تهران
علی اصغر آل شیخ استاد گروه مهندسی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمیده آلیانی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
عیسی ابراهیم زاده استاد تمام گروه جغرافیای دانشگاه زاهدان
یاسر ابراهیمیان قاجاری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروای بابل
بابک اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علی احمدآبادی عضو هیات علمی گروه ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی
سید عباس احمدی عضو هیات علمی
عبدالمجید احمدی عضوهیت علمی گروه جغرافیای دانشگاه بزرگمهرقاینات
فرشته احمدی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
معصومه احمدی پری اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران
غلامعباس اخوان مشاور- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
بهزاد اردوان سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، تهران مرکز
عباس ارغان دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
میثم ارگانی استادیار گروه سنجش از دور و GIS - دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
فریبا اسفندیاری دانشگاه محقق اردبیلی
علی اسماعیلی استادیار گروه مهندسی سنجش از دور، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
فرید اسماعیلی عکسبرداری هوایی، نقشه برداری استادیار دانشگاه آزاد زنجان
مرتضی اسمعیل نژاد اطلاعات جغرافیایی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
صیاد اصغری سراسکانرود استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سهیلا اصلانی دانشکده مهندسی معدن؛ پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
حسین اعتمادفرد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد
رضا التیامی وضعیت سرزمینی و امنیتی مناطق مرزی هیئت علمی دانشگاه یاسوج
اصغر امانی دانشگاه آزاد
مژگان امتیازجو دانشگاه ازاد اسلامی
کمال امیدوار اطلاعات جغرافیایی استاد آب و هواشناسی دانشگاه یزد
فاضل ایرانمنش عضو هیات علمی
هادی باباپور صحنه سرایی معاونت آموزش -دانشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی
ایوب بدراق نژاد رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان کلاله
شهرام بهرامی دانشگاه شهید بهشتی-ژئومورفولوژی
مهدی بهرامی دانشیار گروه آب دانشگاه فسا
زهرا بهرامیان سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیئت علمی گروه GIS دانشکده مهندسی نقشه برداری اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
سعید بهزادی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمرانT دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
اشکان بیات اطلاعات جغرافیایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و دکترای شهرسازی
مجید پریشان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
شراره پور ابراهیم استادیار، پردیس دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
احمد پوراحمد دانشگاه تهران
حمیدرضا پورخباز عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
محسن پورخسروانی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی پور زارع جغرافیای نظامی و انتظامی استادیار گروه جغرافیای دانشگاه افسری امام علی(ع).
حمیدرضا پورقاسمی استادیار هیدرواقلیم دانشگاه شیراز
حمیدرضا پورقاسمی استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی شیراز
سهیلا پویان دورسنجی پسا دکتری دانشگاه شیراز-دانشکده کشاورزی
محمود پیروزنیا آبنگاری دانشگاه خواجه نصیر
مهدی تازه دانشگاه اردکان،‌استادیار، تخصص بیابانزدایی و سنجش ازدور
مسعود ترابی ازاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
بهنام تشیع سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
نوین تولایی اطلاعات جغرافیایی دانشگاه مازندارن
آرا تومانیان دانشگاه تهران
محمد رضا ثروتی اوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
میلاد جانعلی پور پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
ایرج جزیرئیان گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، تهران، ایران
ایرج جزیرئیان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ابوالفضل جعفری استادیار پژوهش / موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مرضیه جعفری گروه نقشه برداری- دانشگاه تفرش
مسعود جلالی دانشگاه زنجان/ هیئت علمی
مسعود جلالی هیئت علمی
محمدرضا جلوخانی هیئت علمی دانشگاه تهران
عیسی جوکار سرهنگی هیات علمی دانشگاه مازندران
مهدی چراغی استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی استادیار / عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
محمود حبیب نژاد روشن آبنگاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی حسام دانشگاه تهران
رضا حسن زاده عضو هیات علمی گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.
رضا حسنوی رئیس مجتمع پدافند غیرعامل دانشگاه مالک اشتر
اکبر حسنی گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه زنجان
امین حسین پور سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آموزشی مهندسی نقشه‌برداری، دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فنآوری پیشرفته کرمان
فرهاد حسینعلی استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سید احمد حسینی اطلاعات جغرافیایی استادیار مهندسی شهرسازی دانشگاه لرستان
سید محمد حسینی عضو هیات علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی
فرشاد حکیم پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سید یاسر حکیم دوست دانشگاه پیام نور
هادی حکیمی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
سعید حمزه عضو هیأت علمی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده جغرافیای دانشگاه نهران
فرهاد حمزه اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهدی حیات زاده استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی دانشگاه اردکان، گروه منابع طبیعی
اکبر حیدری دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رئوف حیدری فر پیام نور
مرتضی حیدری مظفر گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سمیه خاقی دانشگاه شهید بهشتی
شهریار خالدی عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
مهدی خزایی دکترای جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی
حسن خسروی دانشگاه تهران
محمود خسروی استاد دانشگاه سیستان وبلوچستان، دکتری اقلیم شناسی
الهه خصالی دورسنجی فارغالتحصیل دکتری گروه فتوگرامتری و سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد علی خلیجی دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
شهرام خلیقی دانشیار، دانشگاه تهران،‌تخصص آبخیزداری
سید جمال الدین خواجه الدین عضو هیات علمی بازنشسته/ دانشگاه صنعتی اصفهان
گیتی خوش آموز سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار
فرامرز خوش اخلاق هیات علمی/دانشگاه تهران/دانشکده جغرافیا
حسن دارابی دانشگاه تهران
علی درویشی بلورانی دانشگاه تهران
مصطفی ده پهلوان دانشگاه تهران
محمد دیده بان استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول. آدرس: دزفول، روبروی پایگاه چهارم شکاری، دانشگاه
کیانوش ذاکرحقیقی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
اصغر راست بود ژئودزی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز گروه مهندسی نقشه برداری
حسین ربیعی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
بیژن رحمانی دانشیارگروه جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی
آرش رحمانی زاده دورسنجی استادیار گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تبریز، دانشکده مرند، تبریز، ایران
هاشم رستم زاده استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
فرزاد رستمی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی
فرحناز رشیدی استادیار/ دانشگاه پیام نور
احمد رشیدی بشرآبادی مدیر گروه لرزه زمین ساخت - پژوهشکده زلزله شناسی
ناصر رضائی عضو هیات علمی/ پژوهشکده گردشگری
محسن رضائی عارفی دانشگاه آزاد مشهد
محمد حسین رضائی مقدم گروه آموزشی ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
مجید رضایی بنفشه دانشگاه تبریز-گروه جغرافیا
محمد تقی رضویان گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
روح اله رضوی نژاد دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
طیب رضیئی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
حجت الله رنجبر استاد- گرایش دورسنجی و GIS - بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا رنجبر سیستم اطلاعات جغرافیایی دانش آموخته دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
غلامرضا روشن دانشگاه گلستان
مهدی روفیان‌نائینی گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، تهران، ایران
ابراهیم رومینا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم رومینا گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی زارع عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سجاد زارعی استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران
عبدالرسول زارعی آمایش سرزمین در بعد دفاعی دانشیار دانشگاه فسا بخش مرتع و آبخیزداری
محمد علی زاهد عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
حمید زعفرانی استاد تمام پژوهشکده زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مهران زند مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم- پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رحمان زندی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
سعید زنگنه شهرکی دانشگاه تهران
غلامرضا زهتابیان دانشگاه تهران
حسین زینی وند استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
علی سام دانشگاه نوشیروانی بابل
سهیل سبحان اردکانی گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ناهید سجادیان عضو هیات علمی/دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین سرائی گروه جغرافیا دانشگاه یزد
رحیم سرور مدیرگروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
محمد سعادت سرشت دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
سعید سلطانی دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر سلطانی گروه جغرافیا-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه ارومیه-ارومیه-ایران
عبدالرسول سلمان ماهینی سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیات علمی، گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کریم سلیمانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حبیب الله سهامی استاد دانشگاه مالک اشتر
محمدرضا سیف دانشگاه امام حسین علیه السلام
صمد شادفر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رضا شاه حسینی گروه سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
علی شجاعیان عضو هیات علمی/دانشگاه شهید چمران اهواز
سیامک شرفی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
محمد شریف استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه هرمزگان
محمدعلی شریفی شریفی دانشکده نقشه برداری ؛ پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران؛
محمد شریفی کیا عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حسین شفیع زاده مقدم دانشگاه تربیت مدرس
شهاب شفیعی دانشگاه یزد
متین شهری سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک
تکتم شهریاری عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محمود رضا صاحبی استادیار گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده نقشه برداری،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید صادقی استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی دکتری مهندسی نقشه برداری دانشگاه تبریز
سعید صادقیان دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
شیرین صباغی اطلاعات جغرافیایی گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
امین صداقت گروه مهندسی نقشه برداری- دانشگاه تبریز
مسعود صفایی پور استاد دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
صادق صیدبیگی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد طالعی عضو هیأت علمی گروه GIS دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تقی طاوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رویا عابدی دورسنجی گروه جنگلداری، دانشگاه تبریز
یزدان عامریان گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، تهران، ایران
سعیدرضا عاملی رنانی اطلاعات جغرافیایی گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
حمید عبادی دانشیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، عضو قطب علمی فناوری اطلاعات مکانی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
سیدعلی عبادی نژاد گروه جغرافیا،دانشکده دافوس،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
نادیا عباس زاده تهرانی دورسنجی پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
علی اکبر عباسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش تحقیقات آبخیزداری
عطاءاله عبداللهی کاکرودی استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
زهرا عزیزی علوم و تحقیقات تهران- دانشکده محیط زیست و انرژی- گروه سنجش از دور و GIS
علی عزیزی استادیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
حسین عساکره استاد دانشگاه زنجان
صادق عسکری استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی گروه خاک، دانشگاه زنجان
قاسم عسکری جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه علوم پایه دامغان.
اصغر عسکری خانقاه دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی
سهراب عسگری عضو علمی دانشگاه پیام نور
سارا عطارچی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
اشرف عظیم زاده ایرانی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران - دبیراجرایی نشریه اطلاعات جغرافیایی(سپهر)
سید کاظم علوی پناه استاد دانشگاه تهران
محمدمهدی علیزاده‌الیزئی گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، تهران، ایران
رحیم علی عباسپور سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیئت علمی گروه GIS دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
ناصر علی قلی زاده اطلاعات جغرافیایی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
علی اکبر عنابستانی دانشگاه شهید بهشتی
حسین غضنفرپور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
یونس غلامی اطلاعات جغرافیایی استادیار دانشگاه کاشان
یونس غلامی اطلاعات جغرافیایی عضو گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان
سید باقر فاطمی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سیروس فخری استاد دانشگاه دفاع ملی و دانشگاه امام علی (ع)
منوچهر فرج زاده اصل استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس
منوچهر فرج زاده اصل دانشگاه تربیت مدرس
سجاد فردوسی استادیار گروه مدیریت و اقتصاد گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
سعید فرزانه استادیار دانشگاه تهران
محمد فلاح ززولی دانشجو
بختیار فیضی زاده تبریز‌‌د‌انشگاه‌د‌‌ور‌از‌سنجش‌گروه‌استا‌د‌یار‌
سهراب قائدی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه جغرافیا
احمد رضا قاسمی دانشیار گروه مهندسی آب- دانشگاه شهرکرد
مرتضی قبادی عضو هیات علمی گروه آموزشی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
مجتبی قدیری معصوم دانشگاه تهران
فریدون قدیمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک
علیرضا قراگوزلو دانشیار و رئیس آموزشکده مهندسی نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور، تهران
محمد امین قنادی هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی اراک
عبادت قنبری عضو هیات علمی دانشگاه انوشیروانی
عزت الله قنواتی استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی خیابان مفتح، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
منیژه قهرودی تالی دانشگاه شهید بهشتی - ژئومورفولوژی
مصطفی کابلی زاده استادیار/دانشگاه شهید چمران اهواز
حمیدرضا کامیاب سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا کربلایی استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
محمد رضا کرمی هیات علمی دانشگاه پیام نور
جلیل کریمی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی
سعید کریمی دانشگاه تهران
صادق کریمی دانشیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمد کریمی
مصطفی کریمی استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران
علی کلانتری اسکوئی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
محمدرضا کوثری پژوهشکده حفاظت آب و خاک
اکبر کیانی عضو هیئت علمی دانشگاه زابل، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا
صدیقه کیانی سلمی عضو هیات علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسم
کامران لاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حسن لشکری عضو هیات علمی - دانشگاه شهید بهشتی
صدیقه لطفی اطلاعات جغرافیایی عضو هیات علمی
علی لطفی گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس مالیان دانشگاه شهید رجایی
برات مجردی استادیار- دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن محسنی ساروی دانشگاه تهران
علی محمدپور استادیار مجتمع داشگاهی پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین محمد عسکری محیط زیست-دانشگاه خرمشهر
وحید محمدنژاد گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه
مجید محمدی استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
نازیلا محمدی گروه نقشه برداری- دانشکده عمران -دانشگاه تبریز- تبریز- ایران
مهدی مختارزاده استاد یار رشته سنجش از دور دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
داود مختاری دانشگاه تبریز
محمد حسین مختاری دورسنجی استادیار،گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
محمد حسین مدنی دانشگاه مالک اشتر
مهدی مدیری اطلاعات جغرافیایی استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امیررضا مرادی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک
مینا مرادی زاده دورسنجی گروه عمران، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زهره مریانجی عضو هیات علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی
محمدسعدی مسگری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمد حسن مسیح آبادی مدرس دانشگاه
رئوف مصطفی‌زاده دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
بهارک معتمدوزیری گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مسعود معیری دانشیار دانشگاه اصفهان
عباس مفیدی هیات علمی
مهران مقصودی دانشگاه تهران
یاسر مقصودی مهرانی دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد جعفر مکرم دانشگاه صنعتی شیراز
محمدرضا ملک دانشیار
غلامرضا ملکشاهی عضو هیات علمی
سعید ملکی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
طیبه مناقبی پژوهشگاه فضایی
الیاس مودت سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران
سیدحجت موسوی اطلاعات جغرافیایی گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
میرنجف موسوی دانشگاه ارومیه
محمد مولائی قلیچی استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
کورش مومنی عضو هیئت علمی
مهدی مومی پور دورسنجی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
سید حسین میرموسوی استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی دانشگاه زنجان
اصغر میلان دورسنجی، عکسبرداری هوایی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
مسعود مینایی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه مشهد
مرتضی نادری گروه محیط زیست، دانشگاه اراک
فرزین ناصری استادیار گروه مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
اسماعیل نصرآبادی سبزوار - داشگاه فرهنگیان - دانشکده علامه طباطبایی
حمید نظری پور اطلاعات جغرافیایی
یونس نعیمی ژئودزی، نقشه برداری دانشگاه آزاد
حامد نقوی دورسنجی گروه جنکلداری دانشگاه لرستان
سعید نگهبان استادیار بخش جغرافیا، دانشگاه شیراز
علی نوری بروجردی دانشگاه صنعتی شریف
سعید نیازمردی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
نجمه نیسانی سامانی استادیار دانشگاه تهران
عامر نیک پور استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی دانشگاه مازندران
مهرداد هادی پور عضو هیئت علمی و مدیر گروه محیط زیست/ دانشگاه اراک
نوید هوشنگی سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک
علیرضا واعظی گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه زنجان
بهزاد وثوقی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ابوذر وفایی استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان
علیرضا وفایی نژاد عضو هیأت علمی
محمد جواد ولدان زوج دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عباسعلی ولی اطلاعات جغرافیایی دانشیار دانشگاه کاشان
خلیل ولیزاده کامران دانشگاه تبریز
مجتبی یمانی هیأت علمی دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
شهرام یوسفی خانقاه هیات علمی دانشگاه بهبهان
الهام یوسفی روبیات اطلاعات جغرافیایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند