نویسنده = منصوره بنا زاده
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدوسی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 82-85

غلامحسین رستگارنسب؛ زهرا ارزجانی؛ منصوره بنا زاده؛ سارا باقری