داوران

بررسی و کار داوری یک مقاله بسیار طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای در جهت ارتقا سطح کیفی  این مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری در سال های قبل بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

نام داور سمت / سازمان
Mohsen Kalantari هیئت علمی دانشگاه زنجان
علیرضا آفری گروه نقشه برداری، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا آقاطاهر دانشگاه تهران
علی اصغر آل شیخ استاد گروه مهندسی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمیده آلیانی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
عیسی ابراهیم زاده استاد تمام گروه جغرافیای دانشگاه زاهدان
یاسر ابراهیمیان قاجاری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروای بابل
بابک اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علی احمدآبادی عضو هیات علمی گروه ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی
عبدالمجید احمدی عضوهیت علمی گروه جغرافیای دانشگاه بزرگمهرقاینات
غلامعباس اخوان مشاور- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
میثم ارگانی استادیار گروه سنجش از دور و GIS - دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
علی اسماعیلی استادیار گروه مهندسی سنجش از دور، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
صیاد اصغری سراسکانرود هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سهیلا اصلانی دانشکده مهندسی معدن؛ پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
حسین اعتمادفرد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد
اصغر امانی دانشگاه آزاد
مژگان امتیازجو دانشگاه ازاد اسلامی
فاضل ایرانمنش عضو هیات علمی
هادی باباپور صحنه سرایی معاونت آموزش -دانشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی
ایوب بدراق نژاد رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان کلاله
شهرام بهرامی دانشگاه شهید بهشتی-ژئومورفولوژی
مهدی بهرامی دانشیار گروه آب دانشگاه فسا
شراره پور ابراهیم استادیار، پردیس دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
احمد پوراحمد دانشگاه تهران
حمیدرضا پورخباز عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
محسن پورخسروانی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا پورقاسمی استادیار هیدرواقلیم دانشگاه شیراز
حمیدرضا پورقاسمی استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی شیراز
مهدی تازه دانشگاه اردکان،‌استادیار، تخصص بیابانزدایی و سنجش ازدور
مسعود ترابی ازاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آرا تومانیان دانشگاه تهران
محمد رضا ثروتی اوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
میلاد جانعلی پور پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
ایرج جزیرئیان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ایرج جزیرئیان گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، تهران، ایران
ابوالفضل جعفری استادیار پژوهش / موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مرضیه جعفری گروه نقشه برداری- دانشگاه تفرش
مسعود جلالی دانشگاه زنجان/ هیئت علمی
محمدرضا جلوخانی هیئت علمی دانشگاه تهران
عیسی جوکار سرهنگی هیات علمی دانشگاه مازندران
مهدی حسام دانشگاه تهران
رضا حسن زاده عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
رضا حسنوی رئیس مجتمع پدافند غیرعامل دانشگاه مالک اشتر
فرهاد حسینعلی گروه نقشه برداری دانشگاه شهید رجایی
فرهاد حسینعلی استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سید احمد حسینی دکتری برنامه ریزی شهری
سید محمد حسینی عضو هیات علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی
فرشاد حکیم پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سید یاسر حکیم دوست دانشگاه پیام نور
هادی حکیمی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
سعید حمزه عضو هیأت علمی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده جغرافیای دانشگاه نهران
اکبر حیدری دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رئوف حیدری فر پیام نور
سمیه خاقی دانشگاه شهید بهشتی
شهریار خالدی عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
مهدی خزایی دکترای جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی
حسن خسروی دانشگاه تهران
محمود خسروی استاد دانشگاه سیستان وبلوچستان، دکتری اقلیم شناسی
محمد علی خلیجی دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
شهرام خلیقی دانشیار، دانشگاه تهران،‌تخصص آبخیزداری
سید جمال الدین خواجه الدین عضو هیات علمی بازنشسته/ دانشگاه صنعتی اصفهان
فرامرز خوش اخلاق هیات علمی/دانشگاه تهران/دانشکده جغرافیا
علی درویشی بلورانی دانشگاه تهران
مصطفی ده پهلوان دانشگاه تهران
کیانوش ذاکرحقیقی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حسین ربیعی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
بیژن رحمانی دانشیارگروه جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی
فرزاد رستمی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی
فرحناز رشیدی استادیار/ دانشگاه پیام نور
ناصر رضائی عضو هیات علمی/ پژوهشکده گردشگری
محسن رضائی عارفی دانشگاه آزاد مشهد
محمد حسین رضائی مقدم گروه آموزشی ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
مجید رضایی بنفشه دانشگاه تبریز-گروه جغرافیا
محمد تقی رضویان گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
روح اله رضوی نژاد دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
طیب رضیئی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
حجت الله رنجبر استاد- گرایش دورسنجی و GIS - بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا رنجبر دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
غلامرضا روشن دانشگاه گلستان
مهدی روفیان‌نائینی گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، تهران، ایران
ابراهیم رومینا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
محمد علی زاهد عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
مهران زند مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم- پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
سعید زنگنه شهرکی دانشگاه تهران
غلامرضا زهتابیان دانشگاه تهران
حسین زینی وند استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
علی سام دانشگاه نوشیروانی بابل
سهیل سبحان اردکانی دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ناهید سجادیان عضو هیات علمی/دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین سرائی گروه جغرافیا دانشگاه یزد
رحیم سرور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
محمد سعادت سرشت دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
سعید سلطانی دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر سلطانی هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه
کریم سلیمانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حبیب الله سهامی استاد دانشگاه مالک اشتر
صمد شادفر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رضا شاه حسینی گروه سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
علی شجاعیان عضو هیات علمی/دانشگاه شهید چمران اهواز
سیامک شرفی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
محمد شریف استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه هرمزگان
محمدعلی شریفی شریفی دانشکده نقشه برداری ؛ پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران؛
محمد شریفی کیا عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حسین شفیع زاده مقدم دانشگاه تربیت مدرس
شهاب شفیعی دانشگاه یزد
تکتم شهریاری عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محمود رضا صاحبی استادیار گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده نقشه برداری،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعید صادقیان دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
امین صداقت گروه مهندسی نقشه برداری- دانشگاه تبریز
مسعود صفایی پور استاد دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
محمد طالعی عضو هیأت علمی گروه GIS دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تقی طاوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
یزدان عامریان گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، تهران، ایران
حمید عبادی دانشیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، عضو قطب علمی فناوری اطلاعات مکانی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
علی اکبر عباسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش تحقیقات آبخیزداری
عطاءاله عبداللهی کاکرودی استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
علی عزیزی استادیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
حسین عساکره استاد دانشگاه زنجان
قاسم عسکری جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه علوم پایه دامغان.
اصغر عسکری خانقاه دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی
سهراب عسگری عضو علمی دانشگاه پیام نور
سارا عطارچی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
اشرف عظیم زاده ایرانی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران - دبیراجرایی نشریه اطلاعات جغرافیایی(سپهر)
سید کاظم علوی پناه استاد دانشگاه تهران
محمدمهدی علیزاده‌الیزئی گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، تهران، ایران
رحیم علی عباسپور عضو هیئت علمی گروه GIS دانشکده مهندسی نقشه برداری اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
علی اکبر عنابستانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین غضنفرپور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیروس فخری استاد دانشگاه دفاع ملی و دانشگاه امام علی (ع)
منوچهر فرج زاده اصل دانشگاه تربیت مدرس
سعید فرزانه استادیار دانشگاه تهران
محمد فلاح ززولی دانشجو
بختیار فیضی زاده تبریز‌‌د‌انشگاه‌د‌‌ور‌از‌سنجش‌گروه‌استا‌د‌یار‌
سهراب قائدی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه جغرافیا
احمد رضا قاسمی استادیار گروه مهندسی آب- دانشگاه شهرکرد
مجتبی قدیری معصوم دانشگاه تهران
فریدون قدیمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک
علیرضا قراگوزلو دانشیار و رئیس آموزشکده مهندسی نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور، تهران
محمد امین قنادی دانشگاه صنعتی اراک
عبادت قنبری عضو هیات علمی دانشگاه انوشیروانی
منیژه قهرودی تالی دانشگاه شهید بهشتی - ژئومورفولوژی
مصطفی کابلی زاده استادیار/دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد رضا کرمی هیات علمی دانشگاه پیام نور
جلیل کریمی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی
سعید کریمی دانشگاه تهران
صادق کریمی استادیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمد کریمی
مصطفی کریمی استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران
علی کلانتری اسکوئی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
اکبر کیانی عضو هیئت علمی دانشگاه زابل، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا
صدیقه کیانی سلمی عضو هیات علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسم
کامران لاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حسن لشکری عضو هیات علمی - دانشگاه شهید بهشتی
علی لطفی گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس مالیان دانشگاه شهید رجایی
برات مجردی استادیار- دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن محسنی ساروی دانشگاه تهران
علی محمدپور استادیار مجتمع داشگاهی پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین محمد عسکری محیط زیست-دانشگاه خرمشهر
وحید محمدنژاد گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه
مجید محمدی استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
نازیلا محمدی گروه نقشه برداری- دانشکده عمران -دانشگاه تبریز- تبریز- ایران
مهدی مختارزاده استاد یار رشته سنجش از دور دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
داود مختاری دانشگاه تبریز
مهدی مدیری استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
زهره مریانجی عضو هیات علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی
محمدسعدی مسگری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمد حسن مسیح آبادی مدرس دانشگاه
رئوف مصطفی‌زاده دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
بهارک معتمدوزیری گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مسعود معیری دانشیار دانشگاه اصفهان
عباس مفیدی هیات علمی
مهران مقصودی دانشگاه تهران
یاسر مقصودی مهرانی دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد جعفر مکرم دانشگاه صنعتی شیراز
محمدرضا ملک دانشیار
غلامرضا ملکشاهی عضو هیات علمی
سعید ملکی استاد
طیبه مناقبی پژوهشگاه فضایی
سیدحجت موسوی گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
میرنجف موسوی دانشگاه ارومیه
مسعود مینایی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه مشهد
مرتضی نادری گروه محیط زیست، دانشگاه اراک
فرزین ناصری استادیار گروه مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
اسماعیل نصرآبادی سبزوار - داشگاه فرهنگیان - دانشکده علامه طباطبایی
سعید نگهبان استادیار بخش جغرافیا، دانشگاه شیراز
علی نوری بروجردی دانشگاه صنعتی شریف
سعید نیازمردی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
نجمه نیسانی سامانی استادیار دانشگاه تهران
مهرداد هادی پور عضو هیئت علمی و مدیر گروه محیط زیست/ دانشگاه اراک
بهزاد وثوقی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا وفایی نژاد عضو هیأت علمی
عباسعلی ولی دانشیار دانشگاه کاشان
خلیل ولیزاده کامران دانشگاه تبریز
مجتبی یمانی هیأت علمی دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
شهرام یوسفی خانقاه هیات علمی دانشگاه بهبهان