نویسنده = فاطمه سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. توزیع فصلى روزهاى بارشى در غرب ایران

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 39-43

غلامرضا براتی؛ فاطمه سلیمانی