نویسنده = مجید مختارانی
آشنایى با VLBI و کاربرد آن

دوره 13، شماره 51، آبان 1383، صفحه 41-45

مجید مختارانی


فعالیت های سنجش از دور – سازمان فضایی هند

دوره 11، شماره 43، آبان 1381، صفحه 62-64

مجید مختارانی


سومین سری از محصولات عکس های ماهواره ای

دوره 4، شماره 14، مرداد 1374، صفحه 21-24

مجید مختارانی