دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سامانه مدیریت پایگاه داده

محمود محبی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 69-74

چکیده
  سامانه مدیریت پایگاه داده (DBMS) از مجموعه داده ‏هاى مرتبط و مجموعه برنامه ‏هاى کامپیوترى براى دسترسى به آن داده‏ ها تشکیل شده است. به مجموع داده ‏ها معمولاً پایگاه داده گفته مى‏ شود و مجموعه برنامه‏ ها معمولاً مدیریت پایگاه داده نامیده مى‏ شود. به علت اهمیت اطلاعات در همه طرحها در تمامى سطوح پایگاه داده یک منبع با ارزش محسوب ...  بیشتر

کاربردهای تصاویر ماهواره ای (IRS1C/1D)- قسمت دوم

محمود محبی

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1382، ، صفحه 62-64

چکیده
  مزیت داده­ های تکراری (Wifs) با قدرت تفکیک مکانی ضعیف برای تخمین محصولات است. تجزیه و تحلیل داده ­های (Wifs) در زمان­ های مختلف نشان دهنده تغییراتفنولوژیکی است که باعث جداسازی محصولات شده و می ­تواند برای تشخیص محصولات و تغییرات بدلیل مراحل مختلف رشد استفاده شود. نتایج نشان داده شده از داده ­های (Wifs) در زمان­های مختلف نشان می­ ...  بیشتر

کاربردهای تصاویر ماهواره ای (IRS1C/1D) قسمت اول

محمود محبی

دوره 11، شماره 44 ، بهمن 1381، ، صفحه 15-16

چکیده
  کشور هندوستان به دنبال یکی از برنامه ­های مهم فضایی خود با هدف انجام و تکمیل سیستم مدیریت منابع طبیعی خود در نوامبر سال 1979 اقدام به پرتاب ماهواره (Bhska 1) که دارای دوربین­ های تلویزیون و رادیومتر یکی بود نمود. پس از آن جهت حصول نتایج بهتر و جمع­ آوری اطلاعات تصویری اطلاعات تصویری کامل تر با پرتاب ماهواره­ ای (IRSP2, P3, P4,IRS  1A,1B) خود ...  بیشتر