کلیدواژه‌ها = روز گرم
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی آماری تغییرات فراوانی و دمای روزهای گرم در ایران زمین

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 147-156

حسین عساکره؛ حسن شادمان