کلیدواژه‌ها = گرمایش جهانی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی همدید اثر گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّی در ایران

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 211-222

فرامرز خوش اخلاق؛ نعمت احمدی؛ مصطفی کریمی


2. بررسی اثرات اقلیم و تغییرات اقلیمی بر صنعت توریسم

دوره 9، شماره 34، تابستان 1379، صفحه 56-64

محمود خسروی