نشریه ی علمی - پژوهشی « اطلاعات جغرافیایی(سپهر)» حائز رتبه اوّل در میان نشریات علمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردید

نشریه ی علمی - پژوهشی « اطلاعات جغرافیایی(سپهر)» 
حائز رتبه اوّل  در میان نشریات علمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردید

نشریه ی علمی - پژوهشی « اطلاعات جغرافیایی(سپهر)»، در راستای گام های مؤثر علمی - پژوهشی و فنّی، جهت ارتقای علوم و فنون جغرافیا و ژئوماتیک تاکنون تلاش نموده شرایطی را فراهم سازد تا قطراتی از بارزترین وجوه برقراری تبادل آثار و دستاوردهای علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محقق گردد.

این نشریه با عنایات خاصّ پروردگار متعال؛ هدایت و راهنمایی اعضاء محترم هیأت تحریریه، اساتید بزرگوار، فرماندهان عالیرتبه ی نیروهای مسلّح، محققان ارجمند و دانش پژوهان گرامی در نیروهای مسلح و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و علاقمندان محترم؛ و تلاش جمعی کادر علمی و فنّی نشریه، تاکنون در بیست و پنجمین دوره، و در آستانه ی یکصدمین شماره ی متوالی، با چاپ و انتشار قریب به 1300 مقاله (علمی - پژوهشی، تحقیقی، تألیفی)، فضای مناسب محاوره ی علمی و پژوهشی را ایجاد نموده است.

نشریه ی علمی - پژوهشی « اطلاعات جغرافیایی(سپهر)»، از سال 1393 با اخذ اعتبار علمی - پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به فعالیت خود ادامه داده و در آذر 1395 موفق به اخذ رتبه اوّل در سطح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و رتبه ی برتر در ستاد کلّ نیروهای مسلح گردید.