در اولین جشنواره دانش و پژوهش، نشریه ی علمی - پژوهشی « اطلاعات جغرافیایی(سپهر)» موفق به کسب لوح رتبه برتر از ستاد کلّ نیروهای مسلح گردید

در اولین جشنواره دانش و پژوهش، 
نشریه ی علمی - پژوهشی « اطلاعات جغرافیایی(سپهر)» 
موفق به کسب لوح رتبه برتر از ستاد کلّ نیروهای مسلح گردید

نشریه ی علمی - پژوهشی « اطلاعات جغرافیایی(سپهر)»، در اولین جشنواره دانش و پژوهش (آذر 1395) موفق به اخذ رتبه اوّل در سطح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و رتبه ی برتر در ستاد کلّ نیروهای مسلح گردید.