دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى و ارزیابى مسائل جمعیتى شهرستان اردستان

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 44-48

چکیده
  اردستان (واقع در استان اصفهان)، از شهرستان هایى است که جمعیت آن طى سال هاى آمارى همواره مواجه با نوساناتى بوده است. با توجه به نرخ پایین رشد جمعیت در شهرستان اردستان، پیش‏ بینى مى‏شود در سال 1395 جمعیت آن حدودا به 411 هزار نفر برسد. مهاجرت از جمله عوامل مهم نوسانات جمعیتى در این شهرستان به شمار مى‏رود.  بیشتر

جایگاه تمرکز زدایی در توسعه و برنامه ریزی روستایی

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1382، ، صفحه 44-50

چکیده
  برنامه ­ریزی عبارتست از جریانی آگاهانه که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص انجام  یک سلسله اقدامات و فعالیت­های مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش­بینی می­ کند. روش­های برنامه­ ریزی را می ­توان در دو جنبه افقی (تمرکززدایی) عمودی (تمرکززایی) بررسی نمود، که مطالعه در زمینه تمرکززدایی و نقش آن در توسعه روستایی از موضوعات ...  بیشتر

رابطه متقابل شهر اردستان با مناطق روستایی با تاکید بر دهستان های هفتگانه آن

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی

دوره 11، شماره 43 ، آبان 1381، ، صفحه 10-20

چکیده
  شهرستان اردستان بین 52 درجه و 22 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 22 درجه عرض شمالی قرار گرفته است. از شمال به کویر نمک، از جنوب به شهر اصفهان، از شرق به شهرستان نائین و از مغرب به شهرستان های نطنز و کاشان محدود می­ گردد. ارتفاع آن از سطح دریا 1209 متر و مرتفع­ ترین نقطه آن 3200 متر و حدوداً دارای 17643 کیلومتر می ­باشد. جمعیت آن بالغ بر 45150 نفر می­ ...  بیشتر

صنایع روستایی و جایگاه آن در توسعه مناطق روستایی و اقتصاد کشور

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1380، ، صفحه 39-44

چکیده
  مطالعه در زمینه صنایع روستایی که بدون تردید یکی از شرورت­های مهم اقتصادی است چرا که افزایش جمعیت و به تبع آن کاهش امکانات باعث بیکاری افراد می­گردد مگر این که یک بخشی این کمبودها و مشکلات را کاهش داده و از آنها بکاهد.  لذا صنعتی کردن روستاها در مفهوم واقعی آن یکی از عملکردهای مهم، در جهت اشتغال، بالا بردن درآمد افراد و در نهایت ...  بیشتر