نویسنده = محمدعلی شریفی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی رویکردهای ترکیبی برای تعریف دیتوم در پایش شبکه های ژئودتیکی کلاسیک

دوره 29، شماره 114، تابستان 1399، صفحه 21-35

زهرا بنی مصطفوی؛ سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی


3. مدل سازی محلی پروفیل چگالی الکترون یون سپهری ماهواره ی FORMOSAT-3/COSMIC با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 73-79

فریده سبزه ای؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی