نویسنده = سمیه ناصرپور
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل سینوپتیکی امواج گرما و سرما در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 137-146

الهام قاسمی فر؛ سمیه ناصرپور


2. پهنه بندی اقلیمی ناحیه زاگرس

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 54-60

الهام قاسمی فر؛ سمیه ناصرپور