نویسنده = اصغر نوروزی آورگانی
تعداد مقالات: 2
1. چغاخور و اکوتوریسم

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 40-46

حمیدرضا وارثی؛ اصغر نوروزی آورگانی


2. گذرى اجمالى بر رویکردها و راهبردهاى توسعه روستایى

دوره 20، شماره 77، بهار 1390، صفحه 36-43

اصغر نوروزی آورگانی