نویسنده = محسن سقایی
تعداد مقالات: 5
3. چالش هاى صنعت توریسم درایران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1383، صفحه 53-57

محمود مهدی نژاد؛ محسن سقایی


4. اطلاعات، ارتباطات و شهرهای آینده

دوره 11، شماره 44، زمستان 1381، صفحه 17-18

محسن سقایی