کلیدواژه‌ها = ایستگاه آتش نشانی
تعداد مقالات: 2
1. مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تلفیقی AHP و GIS مطالعه موردی: منطقه 3 اصفهان

دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 123-136

زینب علی آبادی؛ مهین نسترن؛ فرزانه پیرانی؛ فرزانه شیخ زاده