تعریف نقشه بردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تعریف زیر در پنجاه و ششمین مجمع FIG در سال 1389 به تصویب رسیده است.

عنوان مقاله [English]

Definition of Surveyor

چکیده [English]

The definition presented here was passed by the 56th FIG Convention in 2010.