معرفی کتاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

معرفی کتاب "کاربرد سنجش از دور در علوم زمین"

عنوان مقاله [English]

Book Introduction and Criticism

چکیده [English]

Introduction of the book "Application of Remote Sensing in Geo-Sciences".