معرفی کتاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

معرفی کتاب "سنجش از دور حرارتى و کاربرد آن در علوم زمین "

عنوان مقاله [English]

Book Introduction and Criticism

چکیده [English]

Introducing the book " Thermal remote sensing and its application in geosciences".