معرفی کتاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

معرفی کتاب "کارتوگرافی و اینترنت".

عنوان مقاله [English]

Book Introduction and Criticism

چکیده [English]

Introducing the book " Cartography and the Internet".