نویسنده = علیرضا سامانی
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت ‏ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت دوم)

دوره 18، شماره 70، تابستان 1388، صفحه 59-64

غلامرضا لطیفی؛ علیرضا سامانی


2. ضرورت‏ ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت اوّل)

دوره 18، شماره 69، بهار 1388، صفحه 41-44

غلامرضا لطیفی؛ علیرضا سامانی