کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 7
1. بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 199-217

مصطفی کرمپور؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ منصور حلیمی؛ مصطفی نوروزی میرزا


2. ارزیابی توانمندی مدل های AOGCM در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران

دوره 26، شماره 103، آبان 1396، صفحه 43-58

سید کرامت هاشمی عنا؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ حمید نظری پور


5. تأثیر گردشگری در انتشار گازهای گلخانه ای و معیارهای مقابله با آن

دوره 22، شماره 85، اردیبهشت 1392، صفحه 127-145

حسین محمدی؛ تقی کریمیان؛ مجید رحمانی سریاست


6. تغییر اقلیم، کاترینا و امنیت ملى

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 50-53

حسین محمدی؛ غلامرضا روشن