کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی
1. اصول و معیارهای شهر سالم

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 50-56

کرامت الله زیاری؛ محمدحسین جانبابانژاد


2. مفاهیم علم اطلاعات جغرافیایى در برنامه ریزى شهرى و منطقه اى

دوره 20، شماره 79، پاییز 1390، صفحه 78-84

رحیم سرور؛ مهران رضایی