دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تبیین ژئوپلیتیکی منازعات مرزی و سرزمینی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا از پایان جنگ سرد تا 2014 میلادی

محمد رضا حافظ نیا؛ میثم میرزائی تبار

دوره 28، شماره 112 ، اسفند 1398، ، صفحه 167-185

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.38614

چکیده
  منازعه اشاره به اختلاف و ناسازگاری در رویکردها، اهداف و اقدامات بازیگران در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی دارد و دارای انواع مختلف است. منازعه مرزی و سرزمینی یکی از گونه‌های منازعه و از نوع منازعات بین‌المللی میان کشورها با همسایه یا همسایگان خود بر سر مالکیت و حاکمیت بر مناطق مرزی مشترک است. در میان ریشه‌های منازعه، نقش ارزش‌های ...  بیشتر

نیازمندی ‌های امنیتی و مطالبات استان کرمانشاه در جهت بهبود کنترل مرز

محمدرئوف حیدری فر؛ ناصر رضایی

دوره 23، شماره 89 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 32-42

چکیده
  روند مسائل امنیتی در مرزهای غربی کشور از جمله استان کرمانشاه حاکی از وجود پاره ‌‌ای مشکلات و تهدیدات ناشی از خصیصه ذاتی مرز است. این تحقیق با ماهیتی جغرافیایی تلاش می‌ ‌کند تا مطالعه ‌‌ای مناسب از شرایط جغرافیایی- سیاسی مرزهای استان کرمانشاه ارائه دهد و با شناخت هرچه بیشتر امکانات و تسهیلات موجود در مرز به مدیریت تهدیدات و فرصت ...  بیشتر

جهانی شدن و تحول مفهوم جغرافیا

محمدرئوف حیدر ی فر

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 77-89

چکیده
  جهانی شدن در حال اتفاق و پیشروی به سوی آینده‌ای مبهم است. در ارتباط با تأثیر این فرایند بر فضای جغرافیایی دیدگاه‌ه­ای متناقضی وجود دارد؛ گرچه برخی سعی در اثبات اهمیت جغرافیا و ماندگاری و تأثیر آن در زندگی اجتماعی دارند ولی به زعم عده‌­ای دیگر آینده‌ای روشن برای علم جغرافیا و مفهوم سرزمین وجود ندارد. بی‌مکان شدن جریان‌ها، غیر ...  بیشتر

فناوری در مرز همزیستی ژئوپلیتیک و ژئو اکونومی

محمد رئوف حیدری فر؛ حمیدرضا جلیلیان

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 88-96

چکیده
  مرز عامل اصلى در تعریف سرزمین و از پایه‌هاى اساسى علم جغرافیاى سیاسى مى‌باشد؛ اما به همراه بحث‌هاى زیاد در ارتباط با مرزهاى باز در اتحادیه‌ى اروپا، امروزه ما نیز شاهد مباحث مرززدایى در چارچوب سرزمین زدایى  هستیم. گرچه جهان گرایان- که از طیف وسیعى نیز برخوردارند- از وجود روند ثابت مرززدایى براى آینده دور خبر مى‌دهد ولى ما هم اکنون ...  بیشتر