کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تعداد مقالات: 4
2. نیازمندی ‌های امنیتی و مطالبات استان کرمانشاه در جهت بهبود کنترل مرز

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 32-42

محمدرئوف حیدری فر؛ ناصر رضایی


3. جهانی شدن و تحول مفهوم جغرافیا

دوره 21، 84-1، زمستان 1391، صفحه 77-89

محمدرئوف حیدر ی فر


4. فناوری در مرز همزیستی ژئوپلیتیک و ژئو اکونومی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 88-96

محمد رئوف حیدری فر؛ حمیدرضا جلیلیان