کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
مثلث بندی هوایی براساس تصاویررقومی،GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 29، شماره 115، آذر 1399، صفحه 71-83

سعید صادقیان؛ اصغر میلان؛ حامد احمدی مسینه؛ روح اله کریمی


ارایه روشی نوین جهت انتخاب بهینه شاخص های مرتبط با پوشش زمین به منظور شناسایی جزایر حرارتی شهری، با بکارگیری داده های سنجش از دور

دوره 29، شماره 113، خرداد 1399، صفحه 57-72

نیکروز مستوفی؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علیرضا وفایی نژاد؛ مهدی رمضانی؛ امیرهومن حمصی


بهبود طبقه بندی منطقه شهری با استفاده از تلفیق تصاویر اپتیک چندباندی و لایدار با قدرت تفکیک مکانی بالا

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 55-75

علیرضا ارفته؛ طاهر رضا محمد؛ علی حسینقلی زاده؛ احسان حقوقی فرد


بهینه سازی مدل ریاضی فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک جهت مدل سازی رفتار خطای هندسی در دوربین های رقومی هوایی

دوره 23، شماره 92، بهمن 1393، صفحه 95-109

هادی باباپور؛ مهدی مختارزاده؛ محمد جواد ولدان زوج؛ مهدی مدیری


ارزیابی روش های استخراج اطلاعات فیزیکی ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله و ارائه ی الگوریتمی بر پایه لایه های GIS و سنجش از دور

دوره 23، شماره 91، آذر 1393، صفحه 21-42

حمیدرضا رنجبر؛ علیرضا آزموده اردلان؛ حمید دهقانی؛ محمدرضا سراجیان؛ علی علیدوستی


استخراج قوانین فازى از داده ‏هاى GIS با استفاده از شبکه عصبى فازى جهت تشخیص بافت‏ هاى فرسوده مناطق 5 و 11 شهر تهران

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 86-93

پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ علیرضا متکان؛ وحید بابازاده