کلیدواژه‌ها = توسعه فیزیکی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی محورهای بهینه توسعه شهرهای دالکی- وحدتیه با استفاده از روش های SAW،DematelوAHP

دوره 27، شماره 106، تابستان 1397، صفحه 201-212

محسن پورخسروانی؛ سیده الهام موسوی