نویسنده = رقیه شمسی
تعداد مقالات: 4
3. مدیریت آلودگی هوای شهرها و جایگاه قانونی شهرداری ها

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 59-78

حسین نجفی؛ رسول افضلی؛ حسین حاتمی نژاد؛ رقیه شمسی


4. بررسی کاربری اراضی شهر سعدآباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 9-15

احمد پوراحمد؛ حسین نجفی؛ رقیه شمسی؛ محمد فعلی