موضوعات = استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی
بررسی اثر هندسه دید در تصاویر صعودی و نزولی و بازنگری مجدد SAR منطقه باغستان تهران

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 43-57

فاطمه امجدی پور؛ حمید دهقانی؛ مجتبی بهزاد فلاح پور


شناسایی نیمه خودکار لندفرم ها با استفاده از پردازش فازی شیءگرای تصاویر ماهواره ای - مطالعه موردی:شهرستان ماکو

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 77-91

کیوان محمدزاده؛ سید احمد حسینی؛ مهدی صمدی؛ ایلیا لعلی نیت؛ مسعود رحیمی


دو دهه پایش تالاب مهارلو با استفاده از داده های ماهواره ای در گوگل ارث انجین

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 153-168

شاهین جعفری؛ سعید حمزه؛ هادی عبدالعظیمی؛ سارا عطارچی