تعداد مقالات: 1462
1326. تحلیل فازی استقرار بهینه مکانی فضای سبز شهری در شهر ماهشهر

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 155-167

ناهید سجادیان؛ هادی علیزاده؛ علی شجاعیان؛ حسین صابری


1329. استراتژی های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه - سلماس)

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 173-184

حاتم پرنیان؛ کرامت الله زیاری؛ محمد میره ای؛ مهدی مدیری


1330. بررسی و ارزیابی پهنه­ ها و عناصر آسیب پذیر شهر از دیدگاه پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر سنندج

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 175-190

علی محمدپور؛ امیر حمزه ضرغامی؛ سعید ضرغامی


1336. تحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دور

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 199-209

امیدرضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیّد ابوالفضل مسعودیان


1337. ارزیابی الگوریتم های مختلف ادغام تصاویر در تهیه نقشه شاخص های گیاهی

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 199-217

سارا نخعی نژادفرد؛ حمید غلامی؛ داوود اکبری؛ مت تلفر؛ مرضیه رضایی


1338. چالش هاى صنعت توریسم درایران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1383، صفحه 53-57

محمود مهدی نژاد؛ محسن سقایی


1341. شهر در آمریکای شمالی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1378، صفحه 59-64

حسین حاتمی نژاد (مترجم)


1342. جاذبه های گردشگری در نواحی قطبی مطالعه موردی: هتل های یخی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1381، صفحه 60-64

مسعود تقوایی؛ شیرین ارسیان


1343. جستجوی راهی بهتر برای مدیریت آب

دوره 13، شماره 52، زمستان 1383، صفحه 61-64

مهدی دهقان (مترجم)


1344. نیم نگاهی از لابلای نیزار

دوره 1، شماره 4، بهار 1371، صفحه 61-63

م.ح رامشت


1346. کاربردهای تصاویر ماهواره ای (IRS1C/1D)- قسمت دوم

دوره 12، شماره 45، بهار 1382، صفحه 62-64

محمود محبی


1347. نقد و معرفی کتاب

دوره 1، شماره 2، زمستان 1369، صفحه 63-64

عبدالعلی همتی


1348. گردشگرى زنان فرصت‏ ها و تنگناها از دیدگاه اسلام

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 64-70

مهری اذانی؛ هدی زال


1349. GEONET شبکه ایستگاه هاى دائم GPS ژاپن

دوره 16، شماره 62، تابستان 1386، صفحه 74-76

لطف اله عماد علی


1350. اثرات تکنولوژى و توسعه صنایع در محیط طبیعى

دوره 18، شماره 72، زمستان 1388، صفحه 75-79

فرشته توکلی