تعداد مقالات: 1462
1426. ارزیابی جایگاه گردشگری دراقتصادروستایی مطالعه موردی: دهستان مریدان، بخش کومله،شهرستان لنگرود

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 225-236

ناصر رضائی؛ فرزاد میرزایی قلعه؛ رحمت الله منشی زاده


1428. شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی - مطالعه موردی: شهرستان تنکابن

دوره 27، شماره 106، تابستان 1397، صفحه 229-239

علیرضا دربان آستانه؛ سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی


1429. کاربرد داده های سنجش از دوردر آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهرکرد

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 235-250

محسن شاطریان؛ سید حجت موسوی؛ زهرا مومن بیک


1430. تحلیل سینوپتیک و ترمودینامیک بارش سنگین و سیلابی روزهای 5 تا 8 آبان 1394 دراستان کرمانشاه

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 237-252

کمال امیدوار؛ نساء سپندار؛ شهاب شفیعی


1431. بررسی تأثیر توپوگرافی بر دفاع سرزمینی - مطالعه موردی: محور استراتژیک قصرشیرین-کرمانشاه

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 239-257

مرتضی کریمی؛ سمیه سادات شاه زیدی؛ ابراهیم جعفری


1432. بررسی جزایر حرارتی شهری و ارتباط آن با شرایط آلودگی هوا و شاخص های NDVI و NDBI در شهر اراک

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 249-264

مهرداد هادی پور؛ حمید دارابی؛ علی اکبر داودی راد


1433. جهانی شدن و تحول مفهوم جغرافیا

دوره 21، 84-1، زمستان 1391، صفحه 77-89

محمدرئوف حیدر ی فر


1434. تأثیر عناصر جوّى و آلاینده ‏هاى هواى شهر تهران بر بیمارى سرطان ریه

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 79-89

حسین محمدی؛ ام البنین اعتماد


1435. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در مناسبات قدرت منطقه ای و جهان

دوره 22، 86-1، تابستان 1392، صفحه 96-104

علیرضا عباسی سمنانی


1437. ریاضی رنگین کمان

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 99-102

مریم شفیعی؛ زهرا ارزجانی


1438. بررسی ژئومورفولوژیکی استان ایلام از منظرگاه ژئومورفوتوریسم با تأکید بر تنگه های استان

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 104-109

مهدی احمدی؛ امید ابراهیمی؛ آرمان قیسوندی


1439. زمینه های دگرگونی مباحث بیابان زایی

دوره 21، شماره 81، بهار 1391، صفحه 104-112

تقی طاووسی


1440. توزیع فضایى منابع و معادن در سطوح ارضى گلپایگان

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 89-93

محمد حسین رامشت؛ رقیه نیکبخت


1443. اصول راهنمای تدوین سند راهبردی در برنامه ریزی مجموعه های تجاری

دوره 22، 86-1، تابستان 1392، صفحه 105-112

حسین حاتمی نژاد؛ موسی پژوهان(پناهنده خواه)؛ نوشین پاکدوست


1445. گردشگری، موضوع علم جغرافیا

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 110-112

پریوش کرمی


1446. توسعه روستایى و توسعه گردشگرى

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 93-101

سعدی محمدی


1447. راهبردهای مدیریت اکوهتل

دوره 21، 84-1، زمستان 1391، صفحه 95-101

رحیم سرور؛ شراره نورانی