نویسنده = حسن لشکری
تعداد مقالات: 9
1. مدلسازی روابط مکانی فشار بخار آب با استفاده از تکنیک آمار فضایی

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 81-98

یونس خسروی؛ حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ حسین عساکره


2. مقایسه ی عملکرد مدل های LARS و RegCM4 در شبیه سازی و پس پردازش داده های سالانه دما و بارش خراسان بزرگ

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 157-170

محمود احمدی؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی؛ مجید آزادی


3. تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین استان سیستان و بلوچستان

دوره 23، 90-1، تابستان 1393، صفحه 70-79

حسن لشکری؛ مهدی خزایی


5. تحلیل سینوپتیکی- دینامیکی توفان های تندری درجنوب غرب کشور

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 14-21

حسن لشکری؛ زهرا حجتی


6. تحلیل و پیش پینی نقش باد فون بر آتش سوزی جنگل های استان گیلان

دوره 20، شماره 79، پاییز 1390، صفحه 31-36

فریده گلوانی؛ حسن لشکری


8. تحلیل زمانى مکانى رژیم بارندگى شمال غرب ایران

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 69-74

هوشنگ قائمی؛ حسن لشکری؛ طیبه نامداریان


9. جهت مناسب ساختمان در استان آذربایجان غربی

دوره 13، شماره 49، بهار 1383، صفحه 21-25

حسن لشکری؛ رضا داوری