دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، بهمن 1386، صفحه 1-64 
سیستم‏ هاى تعیین موقعیت شناورهاى زیر دریایى

صفحه 49-53

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالحسین حاجی زاده


لیرز اسکنر هوایى

صفحه 54-56

حمید عنایتی ( گردآوری و تنظیم)