کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
بررسی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور و GIS - مطالعه موردی : مناطق 1 و 2 شهر زاهدان

دوره 31، شماره 121، خرداد 1401، صفحه 93-110

ابوالفضل قنبری؛ صدرا کریم زاده؛ صدیقه ترانه


سنجش و ارزیابی میزان پراکنده رویی در نواحی ساحلی - مورد مطالعه: شهرستان بابلسر

دوره 31، شماره 121، خرداد 1401، صفحه 161-175

عامر نیک پور؛ حمید عمونیا؛ ساحله شکری


تهیه نقشه های جمعیتی و تحلیل های مکانی - آماری بیماری سرطان معده در استان همدان

دوره 30، شماره 117، خرداد 1400، صفحه 181-202

ایوب ابراهیمی؛ محمد حسن وحیدنیا


تحلیل آسیب پذیری ابعاد طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهر کرمانشاه در برابر زلزله

دوره 30، شماره 117، خرداد 1400، صفحه 223-249

اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمد رضا کرمی؛ کیومرث ملکی


تحلیل فضایی کاربری های چندمنظوره شهری با تلفیق روش MCDM و GIS ؛ مطالعه موردی: پناهگاه های اضطراری شهر سراوان

دوره 29، شماره 116، اسفند 1399، صفحه 103-118

کاظم برهانی؛ اشرف عظیم زاده ایرانی؛ امیرحسین الهامی


مکانیابی دفن پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی شهرستان ارومیه

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 91-108

نصرت مرادی؛ میرنجف موسوی


مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت کویر

دوره 26، شماره 103، آبان 1396، صفحه 177-185

پوریا خرازی؛ محمدرضا یزدانی؛ هایده آرا؛ پیام خزائل پور


بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 25، شماره 100، اسفند 1395، صفحه 17-34

محمد حسن یزدانی؛ افشار سیدین


پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)

دوره 23، شماره 91، آذر 1393، صفحه 69-80

محمد فلاح ززولی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ فریبرز احمدی دهکاء


کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

دوره 21، شماره 83، آبان 1391، صفحه 51-57

طاهر پریزادی؛ ثریا روشنگر