دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارائه یک روش سیستماتیک به منظور شناسایی و نمایش کانون های مکانی و زمانی جرم خیزی - مطالعه موردی: سرقت از منازل

سارا حق بیان؛ بهنام تشیع؛ مهدی مومنی

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252766

چکیده
  بزهکاری مانند دیگر رفتارهای بشر دارای ظرف زمان و مکان است و اعمال مجرمانه می‌توانند در کانون‌های جرم‌خیز در یک مکان و زمان واحد قرار گیرند. هدف این مطالعه، ارائه یک روش سیستماتیک برای شناسایی و نمایش کانون‌های مکانی و زمانی جرم‌خیزی است. این روش، اطلاعات مکانی و زمانی را به‌­گونه‌­ای ترکیب می‌کند تا به‌طور شهودی پروفایل زمانی ...  بیشتر

بهبود دقت مدل سازی غلظت ذرات معلق (PM2.5) از طریق ادغام ایستگاه های ثابت و همراه سنجش آلودگی هوا

سارا حق بیان؛ بهنام تشیع

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242859

چکیده
  آلودگی هوا از جمله پدیده‌های پیچیده‌‌ای است که دارای دینامیک غیرخطی بوده و تأثیر پارامترهای متنوع بر رفتار آن، تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی تغییرات مکانی و زمانی غلظت آلاینده‌‌ها را با دشواری‌‌های فراوانی مواجه می‌‌سازد. هدف از این مطالعه  بهبود دقت مدل‌سازی آلاینده‌‌های هوا به منظور مدیریت مواجهه با استفاده از داده‌‌های ...  بیشتر

اندازه گیری زمینه - آگاه تشابه خطوط سیر مبتنی بر الگوریتم MOPSO و نظریه فازی

بهنام تشیع؛ محمد شریف

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، ، صفحه 21-35

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32330

چکیده
  در سال‌های اخیر، مطالعه رفتار اشیاء نقطه‌ای و تجزیه و تحلیل خطوط‌سیر آن‌ها در علوم مختلف، بویژه در علوم اطلاعات مکانی[1]، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. مطالعاتمذکوربه درک صحیح الگوهای رفتاری-حرکتی این اشیاء کمک شایانی می‌کنند. نحوه حرکت اشیاء تا حد زیادی متأثر از زمینه‌ای است که حرکت در آن صورت می‌پذیرد. به همین دلیل،تحلیل ...  بیشتر