نمایه شدن نشریه اطلاعات جغرافیایی(سپهر) در نمایه بین المللی J-Gate

به اطلاع میرساند نشریه اطلاعات جغرافیایی(سپهر) در پایگاه بین المللی J-Gate نمایه شد و از این به بعد مقالات نشریه در این پایگاه در دسترس کاربران خواهد بود.
 J-Gate پایگاه جمع آوری مقالات نشریات دسترسی آزاد(Open Access) است که در سال 2006 تاسیس شده است. تا به امروز 50,164 نشریه در این پایگاه نمایه شده است و روزانه حدود 10000 مقاله به این پایگاه اضافه می شود.
برای دسترسی به این پایگاه به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://jgateplus.com/home/

لیست ناشران بین المللی که با پایگاه J-GATE همکاری می کنند:

https://jgateplus.com/search/footer-html/PublisherPartners.jsp