دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارایه روشی نوین جهت انتخاب بهینه شاخص های مرتبط با پوشش زمین به منظور شناسایی جزایر حرارتی شهری، با بکارگیری داده های سنجش از دور

نیکروز مستوفی؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علیرضا وفایی نژاد؛ مهدی رمضانی؛ امیرهومن حمصی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40471

چکیده
  در تحقیقات اخیر، دانشمندان توجه ویژه‌ای به مسئله گرمایش جهانی داشته‌‌اند، زیرا دمای سطح زمین در طول قرن گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. جزایر حرارتی شهری[1]به پدیده‌‌ای ناشی از آثار شهرنشینی اشاره دارد که درجه حرارت در محیط شهری از مناطق اطراف آن بالاتر می‌‌رود. بررسی این دما توسط سنسورها دارای مشکلاتی همچون هزینه و گسسته ...  بیشتر