دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل سینوپتیک و ترمودینامیک بارش سنگین و سیلابی روزهای 5 تا 8 آبان 1394 دراستان کرمانشاه

کمال امیدوار؛ نساء سپندار؛ شهاب شفیعی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، ، صفحه 237-252

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33581

چکیده
  دراین پژوهش یکی ازسنگین ­ترین و فراگیرترین بارش های استان کرمانشاه (روزهای 27 تا 30 اکتبر 2015)  با هدف شناخت سازوکارهای مؤثر بر رخداد اینگونه رویدادهای فرین بررسی شد.جهت بررسی شرایط همدید و ترمودینامیک این پدیده داده ‌های روزانه بارش روزهای  25 تا 31 اکتبر 2015استخراج و به منظور شناخت چگونگی ورود سیستم‌ های سینوپتیک به منطقه از متغیرهای ...  بیشتر

بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش برف در استان یزد

کمال امیدوار

دوره 25، شماره 98 ، شهریور 1395، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.22136

چکیده
  در بیشتر مناطق کشور به ویژه در ارتفاعات بلند، نوع غالب بارش به صورت برف است که می‌تواند منبع اصلی تأمین کننده آب رودها، چشمه‌ها، سفره‌های آبی زیر زمینی و قنات‌ها محسوب شود. به سبب موقعیت جغرافیایی و شرایط توپوگرافی، ارتفاعات بلند استان یزد نیز یکی از مناطق برف‌خیز کشور است. هدف این تحقیق شناخت، بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش ...  بیشتر