دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
برآورد ارتفاع درختان جنگل با استفاده از مد DCP داده­ های Compact PolInSAR

امیر آقابالائی؛ حمید عبادی؛ یاسر مقصودی مهرانی

دوره 28، شماره 111 ، آذر 1398، ، صفحه 83-95

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.37503

چکیده
  چندین مطالعه انجام شده در دهه اخیر نشان داده است که سامانه­‌های تصویربرداری رادار با روزنه مجازی (SAR) در مد Compact پلاریمتری (CP) می­‌توانند بر معایب سامانه­‌های تصویربرداری SAR در مد تمام پلاریمتریک (FP) غلبه کرده و عملکرد قابل ­قبولی را در کاربردهای مختلف سنجش­ از دور مانند مدیریت و پایش منابع مهم طبیعی از جمله جنگل­‌ها ارائه ...  بیشتر